BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manteuff el Szoege Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Optymalny poziom zanieczyszczania środowiska w zależności od trwałości zanieczyszczenia
The Optimum Level of Environmental Pollution Depending on the Pollution Durability
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 34-44, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Emisja zanieczyszczeń
Environmental pollution, Air pollution, Pollution emission
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Każda działalność gospodarcza (a w szczególności produkcja) zanieczyszcza środowisko. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, każdy produkt materialny staje się w końcu, po zakończeniu okresu użytkowania odpadem. Poza tym, prawie zawsze występują odpady produkcyjne i towarzyszące cyklowi życia produktu emisje zanieczyszczeń, to znaczy uboczne, niepożądane produkty materialne, których powstawanie jest nieuniknione przy produkcji i dystrybucji danego dobra (między innymi uboczne produkty wytwarzania zużywanej w każdej działalności gospodarczej energii i opakowań). Z punktu widzenia ekosystemu nie tylko produkowane niecelowo odpady, ale również wyniki celowej działalności człowieka mogą być uznane za zanieczyszczenie. Przykładowo, budynki i budowle zanieczyszczają naturalne ekosystemy i krajobraz. Zanieczyszczenie może być zdefi niowane jako wprowadzenie do ekosystemu nienaturalnej domieszki, powodującej jego nienaturalną zmianę, w szczególności zmianę z punktu widzenia interesów człowieka szkodliwą (fragment tekstu)

Three possible cases of polluting emissions are theoretically considered. In the case of fl ow pollution the optimum emission equalizes the marginal social cost with the marginal social benefi t from the polluting activity. The same applies to the cases of persistent non-degradable stock pollution and persistent slowly degradable stock (fund) pollution, but with some extra conditions. For non-degradable pollution a capitalized cost of one time unit enters the calculation, for gradually degradable pollutants an optimal level of equilibrium between pollutant's emissions and its degradation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Głowiak, E. Kempa, T. Winnicki, Podstawy ochrony środowiska, PWN, Warszawa 1985
  2. H. Manteuffel Szoege, Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 99.
  3. T. Czechowski, Rachunek różniczkowy i całkowy dla ekonomistów i statystyków, Wyd. PWN, Warszawa 1961, s. 147
  4. R. Coase, The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960 No. 3.
  5. D. W. Pearce, K. R. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, Nowy Jork-Londyn-Toronto-Sydney-Tokio 1990.
  6. R. Perman, Y. Ma, J. Mc Gilvray, Natural Resource & Environmental Economics, Longman, Londyn-Nowy Jork 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu