BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodak Andrzej (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Słaby Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Jedna czy kilka metod analizy statystycznej - studia metodologiczne
One or Several Methods of Statistical Analysis - methodological studies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 70-100, wkr., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka, Metodologia badań statystycznych, Analiza statystyczna
Statistics, Methodology of statistical surveys, Statistical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorzy, na podstawie wielu własnych doświadczeń empirycznych, przedstawiają próbę dyskusji merytorycznej jaką "przeprowadzili" z wynikami badania popytu osób w wieku 55 i więcej lat na nowoczesne usługi, próbując znaleźć czynniki determinujące ten popyt. Omawiane w związku z takim zamierzeniem metody analizy zalicza się do zbioru sposobów wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych. Ich wybór wynikał z poszukiwania metody, która - w odczuciu autorów - dawałaby najpełniejszy obraz oceny badanego zjawiska, wypływającej ze świadomości zalet i ograniczeń każdej z nich, a ponadto z chęci odejścia od rutynowej analizy i prezentacji pewnego szkicu naukowych rozmyślań. Rozważono użycie czterech metod: liniowej regresji wielorakiej, regresji logistycznej, analizy głównych składowych oraz metody epsilon. Głównym celem rozważań będzie odpowiedź na pytanie, jakie są determinanty popytu (wyrażonego w postaci syntetycznego wskaźnika) na zaproponowane usługi, w jakim stopniu łącznie wyjaśnia ją jego zróżnicowanie, czy zbiór tych determinant jest identyczny w rezultacie zastosowania wymienionych metod, jakie szczególne korzyści wynikają z analizy wyników jednego badania empirycznego, sformułowanej według tych czterech metod. (fragment tekstu)

The authors present the discussion of four methods of statistical analysis of phenomena interdependence. It may become an inspiration to develop the knowledge and go away from the routine approach of one "easier" method. It may give rise to seeking different new methods offered by the developing science of statistics, which also coerces the description of complex economy. Four methods were used on one data set: multiple linear regression, logistic regression, component analysis epsilon method to support the purposefulness of further research. It cannot be assessed which of these methods is the best one. However, discussions on the selection of statistical analysis method in scholarly papers seem indispensable. Furthermore, the authors present the structure of synthetic variable as one thread of analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beinhocker E., Davis I., Mendonca L., 10 trendów, które trzeba obserwować, w: Zarządzanie 2.0., Harvard Business Review Polska, grudzień 2009 r. - styczeń 2010 r.
 2. Bombol M., Słaby T., Nowoczesne usługi skierowane do osób starszych w Polsce - Stan, perspektywy, badanie statutowe 04/S/0013/09, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2009.
 3. Gervini D., Rousson V., Criteria for Evaluating Dimension - Reduction Components for Multivariate Data, "The American Statistician", 2004, Vol. 58.
 4. Gioia F., Lauro C. N., Principal Component Analysis on Interval Data, "Computational Statistics", 2006, Vol. 21.
 5. Hotelling H., Analysis of a Complex of Statistical Variates into Principal Components, "Journal of Educational Psychology", 1933, Vol. 24.
 6. Johnson J. W., A Heuristic Method for Estimating the Relative Weight of Predictor for Variables in Multiple Regression, "Multivariate Behavioral Research", 2000, Vol. 35(1).
 7. Jolliffe I. T., Principal Component Analysis, Springer Verlag, New York 2002.
 8. Jolliffe I. T., Rotation of Principal Components: Choice of Normalisation Constraints, "Journal of Applied Statistics", 1995, Vol. 22.
 9. Kaiser H. F., The Varimax Criterion for Analytic Rotation in Factor Analysis, "Psychometrika", 1958, Vol. 23.
 10. Kim J. O., Mueller C. W., Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues. Sage Publications Beverly Hills, New York 1978.
 11. Młodak A., Some modification of the simple component analysis, "Statistics in Transition", 2008, Vol. 9, No. 2.
 12. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2006.
 13. Młodak A., Multilateral normalisations of diagnostic features, "Statistics in Transition", 2006, Vol. 7, No. 5
 14. Młodak A., An Application of the Cooperative Game Theory to the Appraisal of the Component Analysis, w: H. Sosnowska (red. nauk.), Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Z. 15/2006.
 15. Młodak A., Analiza składowych prostych w statystyce społeczno-gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne", R. LI, Nr 1/2006
 16. Nehrebecka N., Grudkowska S., Wykorzystanie metody epsilon do badania wpływu czynników determinujących opinie konsumentów, "Wiadomości Statystyczne", R. LIV, Nr 5/2009.
 17. Rousson V., Gasser T., Simple Component Analysis, Applied Statistics, "Journal of the Royal Statistical Society", Series C, Vol. 53.
 18. Walesiak M., Gatnar E., (red. nauk.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Wang Y., Maximum likelihood computation based on the Fisher scoring and Gauss - Newton quadratic approximation, "Computational Statistics & Data Analysis", 2007, Vol. 51.
 20. Zeliaś A., Some Notes on the Selection of Normalization of Diagnostic Variables, "Statistics in Transition", 2002, Vol. 5, Nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu