BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)
Tytuł
Analiza efektywności inwestycji na przykładzie portfeli konstruowanych przez ING
The Analysis of the Investment Efficiency on the Basis of Portfolios Created by ING
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Portfel inwestycyjny, Inwestycje finansowe
Investment funds, Investment portfolio, Financial investment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
ING Bank Śląski SA
Abstrakt
Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w określone przepisami prawa papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Ustawa wyróżnia następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych: zamknięte, otwarte, specjalistyczne fundusze otwarte, specjalistyczne fundusze zamknięte (venture capital) oraz mieszane. Podstawową cechą odróżniającą fundusze otwarte od zamkniętych jest to, iż te pierwsze emitują jednostki uczestnictwa, podczas gdy te drugie z kolei emitują certyfikaty inwestycyjne. Inwestor wpłacający środki do funduszu otwartego otrzymuje odpowiednią ilość jednostek uczestnictwa, które w każdej chwili może odsprzedać funduszowi, a ten dokonuje ich umorzenia. Certyfikatów inwestycyjnych natomiast nie można odsprzedać w dowolnym momencie. Są to papiery wartościowe, które podlegają obrotowi na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, a ich zbycie możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy inwestorowi uda się znaleźć drugą stronę transakcji. Fundusze specjalistyczne otwarte reprezentują interesy określonych grup podmiotów, natomiast fundusze mieszane łączą w sobie cechy funduszu otwartego i zamkniętego. (fragment tekstu)

The paper examines virtues of investment funds operating in financial markets. The author compares rates of return on investments in various kinds of portfolios, ranging from those based on Treasury securities, ending with portfolios built mainly of stocks - most risky Instruments. The analysis proves that the most reasonable strategy is a long-term investment that diversifies risk of short-term market sudden changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski W. (2003). Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 2. Gazeta giełdy Parkiet z dnia 28.08.2003.
 3. Miziołek T. (2004). Zatrzymany wzrost. Rynek Kapitałowy nr 1/2004. Penetrator. Kraków.
 4. Miziołek T. (2004). Wysokie zyski funduszy akcji. Rynek kapitałowy nr 2/2004. Penetrator. Kraków.
 5. Raupuk G.(2003). Wysoki standard bezpieczeństwa. Finansista nr 11/2003. Penetrator. Kraków.
 6. www.ing.pl.
 7. www.bossa.pl.
 8. Świniarski M. (2004). Fundusze inwestycyjne vs. kluby inwestycyjne. Rynek Kapitałowy nr 2/2004. Penetrator. Kraków.
 9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami.
 10. Walkiewicz R. (2001). Bankowość inwestycyjna, Poltext. Warszawa.
 11. Zabrzeski-Bicz M. (2003). Rynek Kapitałowy nr 1/2003. Penetrator.Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu