BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk-Juśko Alina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Potencjał surowców do produkcji biogazu na terenie gminy Łaszczów
Potential of Raw Materials for Biogas Production in the Łaszczów Community
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 139-157, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Biogaz, Biomasa, Odnawialne źródła energii, Ochrona środowiska
Biogas, Biomass, Renewable energy sources, Environmental protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Lubelszczyzna, Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii skłania do sięgania po biomasę, która po odpowiednim przygotowaniu może być przetworzona w różnych procesach na energię. Jedną z metod konwersji biomasy jest beztlenowa fermentacja, nazywana też metanową, prowadzona w instalacjach określanych jako biogazownie lub bioelektrownie. Biogazownie jako źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem w całej Europie, w tym także w Polsce. Opracowane zostały rządowe strategie rozwoju produkcji biogazu, co świadczy o wadze tego problemu. Bioelektrownie to jednak instalacje kosztowne, dlatego każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona analizą możliwości pozyskania substratów, które będą w niej przetwarzane. Celem opracowania było wskazanie możliwości produkcji biogazu z różnych źródeł oraz metod oceny zasobów substratów do produkcji biogazu. Proponowana metodyka została zastosowana do oszacowania potencjału produkcji biogazu na terenie jednej z gmin na Lubelszczyźnie. (fragment tekstu)

Biogas can be produced from purposeful raw material like arable crops silages (e.g. corn, rye, grasses), sewage treatment plants sediments, organic wastes from waste dumps and also from wastes from agriculture and food industry. In the specific case of Łaszczów commune the biggest potential of biogas was identified in agriculture with raw material in the form of manure from big animal farms and maize silage cultivated at 10% of marginal agricultural soils area. Total quantity of biomethan from all sources in the area of Łaszczów commune account to 369-435 thousand m3, with energy equivalent of 5,7-6,7 GJ when proper energy demand from biogas plant is considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006, s. 339.
  2. Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego, red. E. Głodek, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Opole 2007.
  3. A. Kowalczyk-Juśko, Wpływ doboru substratów na wskaźniki opłacalności inwestycyjnej produkcji biogazu, Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, Z. 6, Warszawa 2008, s. 48-51.
  4. A. Kowalczyk-Juśko, Technologie produkcji biogazu, w: Energetyka a ochrona środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej, red. B. Kościk, M. Sławińska, Warszawa 2009, s. 78-94.
  5. E. Klugmann-Radziemska, Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
  6. J. Oleszkiewicz, Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta, Lem Projekt, Kraków 1999
  7. K. Grzesik, Wykorzystanie biogazu wysypiskowego, w: Zielone prądy w edukacji, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Kraków 2005.
  8. W. Pezacki, Przetwarzanie surowców rzeźnych. Wpływ na środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu