BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza współczynników korelacji stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych z uwzględnieniem ich przynależności do stref czasowych
Analysis of Correlation Coefficients Between Quotations of Stocks Belonging to Different Time Zones
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 581-586, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu, Analiza korelacji
Capital market, Stock market indexes, Rate of return, Correlation analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Występowanie wzajemnych powiązań różnych części światowego systemu finansowego nie budzi wątpliwości. Fundamentalną przyczyną występowania podobieństw w przebiegach czasowych indeksów giełdowych jest ogólnoświatowa sieć powiązań kapitałowych. Przyczyną o naturze technicznej jest natomiast sieć wymiany informacji. Dzienny rytm notowań giełdowych, w połączeniu z różnicami czasowymi między poszczególnymi giełdami, prowadzi do obrazu fali nastrojów inwestycyjnych obiegającej świat. Powszechnie uważa się, że spadek na giełdzie w Nowym Jorku zwiększa szansę na spadek na giełdzie w Tokio, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia spadku w Europie. W niniejszym artykule pragnę odpowiedzieć na pytanie, czy ten obraz można w prosty sposób ująć ilościowo. Artykuł składa się z następujących części. Najpierw przedstawiona są dane, które zostały użyte w opracowaniu oraz metoda opracowania. Następnie podaję wyniki, a na końcu ich możliwą interpretację i podsumowanie. (fragment tekstu)

An analysis of correlation coefficients between quotations of stocks from different time zones is performed. It is shown that quotation in one time zone influence quotations in the next time zone. A picture of a wave of investors mood propagating between time zones is emergining from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu, PWN. Warszawa.
  2. Johansen A., Sornette D. (2001). Significance of log-periodicity precursors to financial crashes, Quantitative Finance , zeszyt 4, 452-471.
  3. Kulawik T. (2002). Baza historycznych danych finansowych, http://www.gielda.civ.pl
  4. Zalewska M. (2002). Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego. Rozprawa doktorska, WZ UW Warszawa.
  5. Zalewska M. (2005). Krachy giełdowe jako zjawiska krytyczne, w: Ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w UE na tle zmian globalnych. AE w Katowicach (w trakcie publikacji).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu