BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiedermann Krzysztof
Tytuł
Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2002, nr 4, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy transformacji struktur przemysłowych
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przemysłu hutniczego, Przekształcenia strukturalne, Zmiany technologiczne, Redukcja zatrudnienia, Ochrona środowiska
Restructuring of steel industry, Structural transformation, Technological change, Employment reduction, Environmental protection
Firma/Organizacja
Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP)
Abstrakt
Transformacja gospodarcza związana z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, spowodowała zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wcześniejszy cel ich działalności, jakim był wzrost produkcji, zmienił się w maksymalizację zysków. Dla polskiego hutnictwa oznaczało to konieczność zwiększenia efektywności pracy, zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności technologii produkcyjnych oraz polepszenia jakości wytwarzanych wyrobów. Niezbędne były również zmiany asortymentu produkcji ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania u dotychczasowych odbiorców, głównie w przemyśle wydobywczym, zbrojeniowym, maszynowym oraz w wyniku braku inwestycji modernizacyjnych infrastruktury kolejowej. Nałożył się na to problem zaostrzenia norm dotyczących ochrony środowiska, co wymuszało poniesienie nakładów na ograniczenie uciążliwości przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów, zrzutu ścieków oraz składowania odpadów. Problematyka zawarta w temacie pracy była w różnych aspektach poruszana wielokrotnie (m.in. na łamach prasy gospodarczej). Jednocześnie brak w chwili obecnej opracowania ujmującego całościowo problematykę restrukturyzacji hutnictwa na obszarze GOP, uzasadnia podjęcie tematyki przez autora niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabelus J., Sułkowski L.: 1998, Rozwój ciągłego odlewania w Polsce w latach 1992•1998, [w:] Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Zeszyt 3, t. 50, Gliwice s. 15-18.
 2. Grabelus J., Mazur A., Szulc W.: 1997, Urządzenia ciągłego odlewania stali w hutnictwie polskim, Instytut Metalurgii żelaza, Gliwice.
 3. Gwiaździński J.: 1972, Hutnictwo żelaza i stali krajów RWPG. PWE, Warszawa.
 4. Paduch J., Barszcz E.: 1998, Restrukturyzacja polskiego hutnictwa żelazna tle zmian na światowym rynku stali, [w:] Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Zeszyt l, t. 50, Gliwice, s. 3-11.
 5. Paduch J., Barszcz E., Wódz J. i in.: 1997, Problemy społeczne związane z realizacją programu restrukturyzacji polskiego hutnictwa, [w:] Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Zeszyt l t. 49, Gliwice s. 5- 10.
 6. Paduch J., Barszcz E.: 1999, Kształtowanie nowych jakości oraz racjonalizacja kosztów wytwarzania wyrobów stalowych dostosowanych do wymagań konkurencyjnych rynku, [w:] Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Zeszyt l t. 51, Gliwice s. 3-7.
 7. Paduch J., Barszcz E.: 2000, Restrukturyzacja zatrudnienia w krajowym hutnictwie na tle przemian w hutnictwie światowym, [w:] Prace Instytutu Metalurgii żelaza, Zeszyt 2 t. 52, Gliwice s. 4-11.
 8. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1970-1987, GUS, Warszawa.
 9. Roczniki Statystyczne województwa katowickiego 1958-1987, WUS, Katowice.
 10. Szulc W., Paduch J., Garbarz B. i in 2000, Dostosowanie technologii hutniczych do aplikacyjnych i jakościowych potrzeb rynku, [w:] Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Zeszyt 6, t.52 Gliwice s. 3-33.
 11. Właściciele polskich hut, (w:) Nowy Przemysł Nr 4, s. 80-81 .
 12. Zdonek B., Mazur A., Szypuła I., Stefaniak A.: 2000, Kierunki optymalizacji kosztów materiałów wsadowych, eksploatacyjnych i energii w procesie wytwarzania stali, [w:] Prace Instytutu Metalurgii żelaza, Zeszyt 2 t. 52, Gliwice s. 30-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu