BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Wioletta
Tytuł
Polityka państwowa wobec sektora małych i średnich firm w latach 1990-2000
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2002, nr 4, s. 129-139, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy transformacji struktur przemysłowych
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka państwowa
Ownership transformations, Small business, State policy
Abstrakt
W okresie transformacji gospodarki narodowej szczególnego znaczenia nabierają zmiany struktury własnościowej podmiotów gospodarczych. Konieczność tych zmian jest bowiem uważana za niezbędny warunek zwiększenia efektywności gospodarki oraz podwyższenia poziomu życia społeczeństwa. W polskich warunkach istotnym elementem przekształceń własnościowych jest rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Przedsiębiorstwa tej kategorii aktywnie uczestniczą w procesach demonopolizacji i restrukturyzacji gospodarki, budowie infrastruktury ekonomicznej, koniecznej do efektywnego funkcjonowania całej gospodarki. Drobne firmy odznaczają się elastycznością działania, mobilnością, większą odpornością na zjawiska kryzysowe i dużą efektywnością działania. Stwarzają dodatkowe miejsca pracy, opierają się głównie na lokalnych surowcach oraz doskonale sprawdzają się w kooperacji z dużymi przedsiębiorstwami.[...]W świetle powyższych rozważań zachodzi pytanie jaką politykę wobec sektora MSP prowadzi rząd polski i jakie są jej instrumenty? (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger K., 1999, Spatial pattern of small and medium enterprises in Poland 1994-1996. [w:] Research Bulletin, vol. 8, nr l, s. 51-60.
 2. Czternasty W., 1994 Wspomaganie rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji systemowej, [w:] Gospodarcze problemy transformacji ustrojowej, Zeszyty Naukowe AE Poznań, nr 222. s. 82-89.
 3. Financing newly emerging private enterprises, in transition economies (Centre for Co - operation with Non- Numbers), 1999, OECD.
 4. Forst M., 1996, Wsparcie dla małego biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej. [w:] Gospodarka Narodowa, nr 7. s. 69-74.
 5. Grabowski M.H., Kulawczuk P., 1991. Finansowe wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: rozwiązania światowe i ich adaptacja do warunków polskich. Gdańsk. Gdańska Grupa Promocyjna.
 6. Gruchmao B., Zawisny K., 1992, Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe AE, nr 205, s. 70-84.
 7. Kamińska W., 1996, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza jako nowy element w strukturze gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej, Biuletyn KPZK PAN nr l 74, Warszawa.
 8. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku. 1999. Warszawa.
 9. Klich J., (red.), 2000. Nadzieja rynku pracy: małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Wyd. ISP, Warszawa.
 10. Mączyńska E., 1991, Jak to robią inni. Małe i średnie przedsiębiorstwa w RFN, "Rzeczpospolita" nr 106, dod. "Ekonomia i Prawo".
 11. Małecka E., 1999, Znaczenie małych firm w okresie transformacji. [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr l. s. 63-67.
 12. Miś W., Ciosek A., 2000. Ma/e i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w polskich procesach rozwojowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, nr 2(8), s. l00-115.
 13. Piasecki B., 1995, Dylematy polityki wspierania rozwoju sektora MSP w okresie transformacji. [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, red. B. Piasecki i Z. Konieczny, Wyd. UL, Łódź.
 14. Piasecki B., 1997, Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka, Łódź, Wyd. Uniwersytet Łódzki.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Po1sce w latach 1999-2000. 2001 Warszawa.
 16. Smali business in Europe (red. Burns P.), 1986, Basinqstoke.
 17. Sobczyk G., 1999, Małe firmy na rynku pracy w Polsce [w:] Polityka społeczna, nr l, s. 16-19.
 18. Tkaczyk T.P., 1999, Rynek, konkurencja i jej wspieranie. Monografie i Opracowania SGH nr 445, Warszawa.
 19. Vargas M., 1999. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Łacińskiej w Polsce. [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 17-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu