BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Patrycja (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Lampart-Szczapa Eleonora (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Cytometryczna ocena apoptozy na podstawie pomiaru aktywności kaspaz jako metoda analizy oddziaływań białek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius, odmiana Baron) na układ immunologiczny człowieka
The Cytometric Analysis of Apoptosis Based on the Measured Activity of Caspases as a Method Of Evaluating the Impact of Proteins Contained in Narrow-Leafed Lupine (Lupinus Angustifolius, Var. Baron) on the Human Immune System
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 72-79, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Biochemia, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Właściwości zdrowotne produktu
Food, Biochemistry, Food health safety, Health properties of the product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Białko łubinowe, ze względu na dużą wartość odżywczą i funkcjonalność, znajduje coraz szersze zastosowanie w żywieniu człowieka. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie protein łubinu jako składnika żywności może być jego niekorzystne oddziaływanie na komórki układu immunologicznego człowieka. W celu zbadania tego wpływu przeanalizowano białka łubinu (L. angustifolius, odmiana Baron) w celu sprawdzenia ich zdolności do indukowania apoptozy w populacji hodowlanej ludzkich limfocytów, wykorzystując metodę cytometrycznego pomiaru aktywności kaspaz. Materiał do założenia hodowli stanowiły limfocyty wyizolowane z krwi osoby atopowej. Komórki hodowlane poddano działaniu odpowiednio: induktora apoptozy (fitohemaglutyniny roślinnej, PHA) oraz ekstraktu białka łubinowego. Po upływie 48 h od momentu założenia hodowli dokonano cytometrycznego pomiaru poziomu apoptozy poprzez ocenę aktywności kaspaz w populacji komórek hodowlanych. Wykazano podwyższoną, w stosunku do próby kontrolnej, aktywność kaspazową w limfocytach, którym podano ekstrakt białka łubinowego. Uzyskane wyniki dowodzą zdolności badanych białek łubinowych do indukowania apoptozy (wzmożonej aktywności kaspaz) w hodowli ludzkich limfocytów.(abstrakt oryginalny)

Lupine seed proteins are characterized by a high nutritional value and by functionality, and, owing to these properties they are more and more frequently used in human nutrition. However, its disadvantageous impact on the cells of the man's immunological system is a factor limiting their use as a food component. For the purpose of investigating this impact, lupine seed proteins (L. angustifolius, Baron variety) were analyzed, and their ability to induce apoptosis in cultured human lymphocytes was examined using a cytometric measurement method of the activity of caspases. Lymphocytes isolated from the blood of an atopic person constituted the investigation material. The cultured lymphocytes were treated with: apoptosis inducer (phytohemagglutinin 'PHA') and an extract of the lupine seed protein, respectively. The cytometric analysis of the activity of caspases was performed 48 hours after the cell culture was set up. It was shown that the activity of caspases in lymphocytes was higher compared to a control sample which was treated with an extract of the lupine protein. The results obtained prove that lupine proteins have a potential to induce apoptosis (i.e. an increased activity of caspases) in the cultured human lymphocytes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett D., Bonham B., Howden M.E.H.: Allergenic cross-reactions among legume foods. An in vitro study. J. Allergy Clin. Immunol., 1987, 79, 433.
 2. Bradford M.: A rapid and sensitive method of the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of dye-binding. Anal. Biochem., 1976, 72, 248-254.
 3. Crespo J.F., Rodriguez J., Vives R., James J.M., Reano M., Daroca P., Burbano C., Muzquiz M.: Occupational IgE-mediated allergy after exposure to lupine seed flour. J. Allergy Clin. Immunol., 2001, 108, 295-297.
 4. Faeste C.K., Lovik M., Wiker H.G., Egaas E.: A case of peanut cross-allergy to lupine flour in a hot dog bread. Int. Arch. Allergy Immunol., 2004, 135, 36-39.
 5. Hefle S., Lemnske R.F., Bush R.K.: Adverse reaction to lupine-fortified pasta. J. Allergy Clin. Immunol., 1994, 52 Suppl 37, 113-114.
 6. Lampart-Szczapa E.: Łubin jako potencjalny surowiec białkowy w produkcji żywności. Rozprawy Naukowe, zeszyt 279. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 1998.
 7. Matheu V., De Barrio M., Sierra Z., Gracia-Bara M.T., Tornero P., Baeza M.L.: Lupine-induced anaphylaxis. Ann. Allergy Asthma Immunol., 1999, 83, 406-408.
 8. Mazeyrat R., Thibault M., Asensi D., Ponvert C.: Sensitisation to lupine flour: Evaluation of risk in peanut-allergic children. Poster from the 23rd European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam 2004.
 9. Moneret-Vautrin D.-A., Guerin L., Kanny G., Flabbee J., Fremont S., Morisset M.: Crossallergenicity of peanut and lupine: the risk of lupine allergy in patients allergic to peanuts. J. Allergy Clin. Immunol., 1999, 104, 883-888.
 10. Mooren F.C., Bloming D., Lechtermann A., Lerch M.M., Volker K.: Lymphocyte apoptosis after exhaustive and moderate exercise. J. Appl. Physiol., 2002, 93, 147-153.
 11. Novembre E., Moriondo M., Berdardini R., Azzari C., Rossi M.E., Vierucci A.: Lupine allergy in a child. J. Allergy Clin. Immunol., 1999, 103, 1214-1216.
 12. Parisot L., Aparicio C., Moneret-Vautrin D.-A., Guerin L.: Allergy to lupine flour. Allergy, 2001, 56, 918-919.
 13. Reeves R.D.: Tropical hyper-accumulators of metals and their potential for phytoextraction. Plant and Soil, 2003, 249 (1), 57-65.
 14. Romano C., Ferrara A., Tarallo S.: Allergic reaction to lupine seed (Lupinus albus). Allergy, 1997, 52 Suppl 37, 113-114.
 15. Tomaz E., Viseu R., Reis R., Lourenco M., Inacio F., Martins L.: Allergic sensitization to lupine seed. Poster from the 23rd European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu