BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Reklama etyczna czy kontrowersyjna? Walory informacyjne a wiarygodność przekazów reklamowych w opinii konsumentów
Ethical or Controversial Advertising? Information Values and Creditworthiness of Advertising Messages in Consumers' Opinion
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 595-600, rys., tab.
Słowa kluczowe
Reklama, Etyka w reklamie, Zachowania konsumenta, Marketing
Advertising, Advertising ethics, Consumer behaviour, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu była analiza świadomości odbiorców w zakresie reklamy etycznej i kontrowersyjnej oraz ocena znaczenia walorów informacyjnych takich przekazów w oddziaływaniu na konsumentów. Podstawą rozważań były dane dotyczące skarg na reklamy nieetyczne (kontrowersyjne) składane do Komisji Etyki Reklamy oraz badania własne prowadzone wśród konsumentów na temat postrzegania walorów informacyjnych reklamy i ich użyteczności w procesach zakupowych (jako jednego z przejawów stosowania reklamy nieetycznej). Analiza wyników pokazała, że wiarygodność reklamy jest przez konsumentów oceniana krytycznie. Nie traktują oni jednak takich praktyk jako wyjątkowo nieetycznych i nie są skłonni do podejmowania działań, które mają je ograniczyć.(abstrakt oryginalny)

An aim of the article was to analyse customers' awareness as regards ethical and controversial advertising as well as to evaluate the importance of information values of such messages in their impact on consumers. The basis for considerations was the data on complaints against unethical (controversial) advertisements submitted to the Commission for Advertising Ethics as well as author's own surveys carried out among consumers on perception of advertising information values and their usefulness in the purchasing processes (as one of the manifestations of the use of unethical advertising). The analysis of findings showed that advertising creditworthiness is assessed by consumers critically. However, they do not treat such practices as exceptionally unethical and are not inclined to undertake measures aimed at limitation thereof.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer behavior, Dryden Press, Chicago 1993, s. 4.
 2. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 67.
 3. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001, s. 59.
 4. R. Nowacki, Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej połowie XXI wieku, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego‖, nr 777, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu‖, nr 32, s. 406.
 5. R. Nowacki, Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach, [w:] R. Nowacki, M. Strużycki (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011, s. 113-114.
 6. W. Gasparski, Etyka biznesu - szkice do portretu, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1997, s. 17.
 7. R. Nowacki, Etyczne dylematy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie, [w:] M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka- -Madura, Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 176-177.
 8. B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004, s. 165.
 9. F. Byramjee, M.M. Batra, B. Scudder, A. Klein, Toward an Ethical and Legal Framework for Minimizing Advertising Violations, "Journal of the Academy of Business & Economics‖ 2013, Vol. 13 No. 1, s. 51-60.
 10. E.W. Spurgin, What's Wrong with Computer-Generated Images of Perfection in Advertising?, "Journal Of Business Ethics‖ 2003, Vol. 45, No. 3, s. 257-268.
 11. D.S. Sundaram, K. Mitra, Ethical Evaluation of Marketing Practices in Tobacco Industry, "International Journal Of Business Research‖ 2007, Vol. 7, No. 2, s. 194-204.
 12. N.K. Keith, C.E. Pettijohn, M.S. Burnett, Ethics in Advertising: Differences in Industry Values and Student Perceptions, "Academy of Marketing Studies Journal‖ 2008, Vol. 12, No. 2, s. 81-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu