BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Makóś Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Finansowanie wewnętrzne w złożonych strukturach kapitałowych - wybrane problemy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '06, 2007, s. 257-265, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Spółki kapitałowe, Koncentracja organizacyjna, Struktura finansowania przedsiębiorstw, Leasing, Franchising, Faktoring, Holding
Business activity, Capital company, Organisational concentration, Structure of corporate financing, Leasing, Franchising, Factoring, Holding
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie głównych problemów teoretycznych dotyczących możliwości wewnątrzholdingowego finansowania zewnętrznego w złożonych strukturach kapitałowych. Główną tezą badawczą przyjętą w rozważaniach jest określenie, czym przejawiają się wewnętrzne powiązania finansowe w złożonych strukturach kapitałowych i jaki jest ich wpływ na ostateczny wynik finansowy całej grupy kapitałowej. Ze względu na dużą złożoność i szeroki zakres tematu zostaną poruszone jedynie ważniejsze kwestie, z wyróżnieniem powiązań wspomagających i obciążających spółki-córki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Helin A. et al. (2003): Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  2. Jagoda H. et al. (1995): Holding. Organizacja i funkcjonowanie. PWE, Warszawa.
  3. Toborek-Mazur J. (2005): Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Toborek-Mazur J. et al. (2003): Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem. Zakamycze, Kraków.
  5. Trocki M. (2004): Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu