BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Pozycja polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac kongresów Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych
Participation of the Polish Agricultural Economists in the Congresses of the European Association of Agricultural Economists
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 128-145, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Badania naukowe, Prace naukowo-badawcze
Economic theory, Scientific research, Scientific-research work
Firma/Organizacja
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistwó Rolnych (ESER)
Abstrakt
Celem badań jest określenie pozycji naukowej polskiej ekonomii rolnej na tle dorobku europejskiej myśli ekonomicznej w zakresie gospodarki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Do szczegółowych celów zaliczono zbadanie zmian struktury problemowej i sesyjnej obrad, a także określenie roli polskiej ekonomii rolnej na tle dorobku europejskiego i światowego. Badaniom została poddana twórczość naukowa uczestników kongresów ESER (uniwersytetów i krajów), z których prace wniesiono na te zjazdy naukowe. Analizy dotyczą ostatnich 5 kongresów, obradujących w: Warszawie, Saragossie, Kopenhadze, Gandawie oraz w Zurychu. Okres badań obejmuje więc 15 lat, co pozwala określić tendencje rozwojowe ekonomii rolnej w Europie i w Polsce. Przedmiotem badań była intensywność publikacyjna autorów, struktura sesyjna, problemowa i narodowa obrad, w tym prac wniesionych przez ekonomistów polskich. Zbadano strukturę prac według miejsca powstawania (kraj, zagranica), zakres współpracy z uniwersytetami zagranicznymi, a także rolę ekonomistów polskich w kierowaniu obradami.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Change and Uncertainty. General Information. Congress Programme. XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists. Zurych, Switzerland, ETH Zurych, August 30 - Sept. 2,2011.
 2. European Agriculture Facing the 21s1 Century in Global Context. IXth Congress of European Association of Agricultural Economists. Programme. Warsaw, Poland, August 24-28. 1999.
 3. Exploring Diversity in the European Agri-Food System. Xth Congress of European Association of Agricultural Economists (EAAE). Programme. Zaragoza, Spain, 28-31 August 2001.
 4. Gruszecka H.: Analiza porównawcza serii "Acta Scientiarium Polonorum" w okresie 2002-2010. Acta Scientiarium Polonorum, Oeconomia 11(3), 2012.
 5. Hanf C.H.: Agricultural economics in Europe: A survey of views of agricultural economists in Europe. European Review of Agricultural Economics, vol. 24, Issue 3-4, 1997; doi: 10.1093/erae/24.3-4.565.
 6. Kaatz J.S., Martin B.R.: What is research collaboration. Research Policy, vol. 26, 1997.
 7. Osiewalska A.: Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, maszynopis.
 8. Ossowscy M. i S.: Nauka o nauce. Nauka Polska, nr 25, 1935.
 9. Paszkowski S.: Potencjał naukowy uniwersytetów w obszarze ekonomii rolnej w świetle prac XIII Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Zurychu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (331), 2012.
 10. Paszkowski S.: Znaczenie polskiej ekonomii na tle prezentacji XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. JARD, 2014, w druku.
 11. People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. XII"1 Congress of European Association of Agricultural Economists. EAAE 2008 Congress. Ghent, Belgium, August 26-29,2008.
 12. Piech K.: Cytowanym być... - o pomiarach dorobku naukowego ekonomistów SGH cd. Cz. I. Gazeta SGH, nr 9/12 (286), wrzesień 2012, Warszawa.
 13. Skalska-Zlat M.: Bibliometria-pojęcia,metody,kierunki badań. Roczniki Biblioteczne, nr 32:2, 1988.
 14. The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System. XIth Congress of European Association of Agricultural Economists. Programme (as of July 31,2005) of Copenhagen, Denmark, 23-27 August 2005.
 15. Wilkin J.: Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych w Polsce w latach 1994-2003 - Próba oceny. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 5, 2005.
 16. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A.: Produkrtytwność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza. Sprawne Państwo. Program Ernst and Young, Warszawa 2010.
 17. Woś A.: Rolnictwo wobec narastającego kryzysu. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 18. Wróblewski A.K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka, nr 2, 2005.
 19. Zawojska A.: Przegląd tematyczny oraz ocean bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 3/4,2008.
 20. Znaniecki F.: Przedmiot i zadania nauk o wiedzy. Nauka Polska, nr 5, 1925.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu