BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seremak-Bulge Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Bodył Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Spożycie mleka w Polsce na tle innych krajów
Consumption of Milk in Poland Compared to Other Countries
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 146-158, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Wielkość spożycia, Handel artykułami spożywczymi, Analiza porównawcza
Milk production, Volume of consumption, Foodstuffs trade, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonywane częste porównania na temat wielkości spożycia mleka w Polsce i w innych krajach oraz formułowane na tej podstawie opinie często oparte są o różne źródła nie zawsze porównywalne, co prowadzi do niewłaściwych wniosków. W artykule podjęto więc próbę porównania poziomu spożycia mleka w Polsce i wybranych krajach ustalonego: - metodą bilansową w oparciu o dane makro, z wykorzystaniem współczynników FAO, lub o zawartość suchej masy w produktach końcowych oraz w mleku surowym; - na podstawie bilansów podstawowych grup produktów sporządzonych przez Eurostat dla Unii Europejskiej jako całości, a także dla poszczególnych krajów; - przez FAO, na podstawie posiadanych danych statystycznych i własnej metodyki; - przez AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH), na podstawie danych EUROSTATU i statystyk narodowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural production, EUROSTAT; http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  2. Biuletyn Statystyczny. GUS, Warszawa 2013.
  3. Food Outlook. Global Market Analysis. FAO; http://faostat.fao.org.
  4. Markt Bilanz Milch AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft). Bonn 2012, 2013.
  5. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (wyniki wstępne), I-XII 2012 r. GUS, Warszawa 2013.
  6. Produkcja mleczarska w Unii Europejskiej. Agra Europe, nr 2530, 2012.
  7. Seremak-Bulge J., Świetlik K., Mieczkowski M., Szajner P., Zdziarska T.: Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 45. Analizy Rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu