BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Napływ kapitału zagranicznego do Indii po 1991 roku
Foreign Capital Inflow to India after 1991
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 153-171, wykr., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Wzrost gospodarczy
Direct investments, Foreign capital, Economic growth
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W latach 90. po okresie izolacjonizmu Indie otworzyły się na wymianę zagraniczną i napływ kapitału zagranicznego. Rząd wprowadził regulacje umożliwiające inwestorom zagranicznym inwestowanie w spółki krajowe na bardzo korzystnych warunkach. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi inwestycji stały się także programy prywatyzacji oraz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Efektem tego był dynamiczny wzrost inwestycji o charakterze bezpośrednim, który przyczynił się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Choć z pewnością napływ inwestycji zagranicznych był pozytywny, to jednak ich znaczenie dla całej gospodarki miało charakter ograniczony, gdyż poziom inwestycji na osobę pozostawał stosunkowo niski w porównaniu z innymi krajami regionu.(fragment tekstu)

In India, 1991 saw a financial crisis accompanied by the breakdown of the currency rate and the public finance as well. It was a breakthrough period that made the government act in favour of liberalisation in internal and external relations. Lifting restrictions in the foreign capital inflow, and the programme to create special economic zones resulted in the definite rise in foreign investment of both direct and portfolio character. India became also an exporter of services for large and medium sized companies from better developed countries and started to be called the world major outsourcing centre. It has contributed to the rapid economic growth in the last two decades. India takes one of the highest places among developing countries in terms of the value of investment, however, the per capita score places it still in a distant place. It results e.g. from the insufficiently developed infrastructure, especially in poorly developed Indian states. It leads not only to the concentration of investment in better developed areas but also to deepening disproportions in the level of development of all states.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Athreye S., Kapur S., Private Foreign Investment in India, Department of Economics, Birkbeck College, Londyn 1999.
 2. Bajpai N., Dasgupta N., What Constitutes Foreign Direct Investment? Comparison of India and China, CGSD "Working Paper", No. 1, 2004.
 3. Bednarek K., Indyjski outsourcing - studium sukcesu, newdelhi.trade.gov.pl, strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi, 28 kwietnia 2009 r.
 4. Chakraborty Ch., Nunnenkamp P., Economic Reforms, Foreign Direct Investment and its Economic Effects in India, The Kiel Institute for the World Economy, "Kiel Working Paper", No. 1272, Kiel 2006.
 5. Fact Sheet On Foreign Direct Investment (FDI), From August 1991 to January 2009, dipp.nic.in/fdi_statistics/, 29 kwietnia 2009 r.
 6. Gaur A. P., Trends in portfolio investment statistics - India, "IFC Bulletin", No. 28, Mumbai 2007.
 7. Henley J. S., Chasing the Dragon: Accounting for the Under Performance of India by Comparison with China In Attracting Foreign Direct Investment, School of Management, University of Edinburgh, 2003.
 8. India FDI Fact Sheet, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, March 2009, March 2008, March 2007, March 2006.
 9. Kathuria V., Foreign Firms and Technology Transfer Knowledge Spillovers to Indian Manufacturing Firms, The United Nations University, Insitute of New Technologies, Maastricht 1998.
 10. Kokko A., FDI, MNCs, and host country policy, www.fetp.edu.vn, 23 grudnia 2009 r.
 11. Nunnenkamp P., Stracke R., Foreign Direct Investment in Post-Reform India: Likely to Work Wonders for Regional Development?, Kiel Institute for the World Economy, Kiel 2007.
 12. Mathiyazhagan M. K., Impact of foreign direct investment on Indian economy: a sectoral level analysis, Institute of South Asian Studies, "Working Paper", No. 6, 2005.
 13. Report of the Steering Group on Foreign Direct Investment, Planning Commission, Government of India, New Delhi 2002.
 14. Report on Currency and Finance, Reserve Bank of India, 2004.
 15. Singh K., Foreign Direct Investment in India: A Critical Analysis of FDI from 1991-2005, Centre of Civil Society, Research Internship Programme, New Delhi 2005.
 16. Tendulkar S., Organised Labour Market in India Pre and Post Reform, Delhi School of Economics, Delhi 2003.
 17. The evolution of BPO in India, Pricewaterhouse Coopers, April 2005.
 18. World investment report 2008, UNCTAD, New York, Genewa 2008.
 19. finance.indiamart.com/india_business_information/roads.html, 22 września 2007 r.
 20. newdelhi.trade.gov.pl, 28 kwietnia 2009 r.
 21. www.diehardindian.com/infra/railways.htm, 7 marca 2008 r.
 22. www.rbi.org.in, Reserve Bank of India, 10 listopada 2008 r.
 23. www.sezindia.nic.in, Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce & Industry, 25 października 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu