BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Zofia (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Małopolskie plany odnowy miejscowości jako instrument ochrony dziedzictwa przyrodniczego wsi
Rural Renewal Programmes in Małopolskie as an Instrument for the Protection of Natural Village Heritage
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 159-169, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Krajobraz wiejski, Rewitalizacja, Ochrona terenów zielonych
Rural landscape, Revitalization, Protection of green areas
Abstrakt
Celem opracowania jest, po pierwsze, weryfikacja tezy, mówiącej że realizowane obecnie plany odnowy miejscowości (będące podstawą ubiegania się o środki w ramach działania "odnowa wsi") w większości nie przyczyniają się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego obszarów wiejskich. Drugim celem jest sformułowanie wniosków, które mogą pomóc uczynić z przedmiotowych planów narzędzie służące zachowaniu walorów krajobrazu wiejskiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Attenberger J.: Daten zur Geschichte der Landlichen Entwicklung in Bayern [w:] Fachbeitrage zur Dorferneurung und Flurbereinigung. Bayerisches Staatsministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Miinchen 2001.
 2. Kaleta A.: Odnowa wsi z perspektywy historycznej [w:] Odnowa wsi w integrującej się Europie (red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński). IRWiR PAN, 2007.
 3. Landliche Entwicklung in Bayern. Bayerisches Staatsministerium fur Landwirtschaft und Forsten, Miinchen 2006.
 4. Magel H.: Flurbereinigung und Planung [w:] 100 Jahre Flurbereinigung in Bayern 1886-1986. Bayerisches Staatsministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. Miinchen 1986.
 5. Miller J.: Der landliche Raum nach Verabschiedung der Agenda 2000 [w:] Fachbeitrage zur Dorferneurung und Flurbereinigung. Bayerisches Staatsministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Miinchen 2001.
 6. Niedźwiecka-Filipak L: Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich [w:] Odnowa wsi w integrującej się Europie (red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński). IRWiR PAN, 2007.
 7. Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski. Biuletyn Forum Debaty Publicznej, 3, 2011. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Plany Odnowy Miejscowości: Biadoliny Radłowskie, Bogoniowice, Bruśnik, Burzyn, Ciężkowice, Czernina, Dąbrówka Szczepanowska, Jamna, Jastrzębia, Karwodrza, Lubaszowa, Lusławice, Łowczów, Ołpiny, Polichty, Siedliska, Siemiechów, Swoszowa, Szczepanowice, Szerzyny, Turza, Wesołów, Więckowice, Zakliczyn, Zborowice, Żurowa (www.bip.pl).
 9. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 12. Sawicka Z.: Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 13. Symonides E.: Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 14. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
 15. Ustawa krajobrazowa może utrudniać inwestycje. Rzeczpospolita, 25.10.2013.
 16. Worobiec K.: Materiał do debaty (bez tytułu): Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski. Biuletyn Forum Debaty Publicznej, 3, 2011. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. www.wikipedia.org; http://pl.wikipedia.org/wiki/List_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu