BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenczewski Martins Carlos Jorge (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka rozliczeniowego podmiotów bankowych z wyszczególnieniem ryzyka Herstatt
Selected Issues on the Settlement Risk of Bank Entities with Special Interest in Herstatt Risk
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 9-21, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko bankowe, Rozliczenia, Zarządzanie ryzykiem
Banking risk, Settlements, Risk management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było umiejscowienie tzw. ryzyka Herstatt w ramach ryzyka rozliczeniowego. Często można zaobserwować, jak te terminy są stosowane zamiennie, co nie jest zgodne z ich charakterem. Podczas gdy ryzyko rozliczeniowe zostało zdefiniowane, na początku niniejszego opracowania, jako: Nieotrzymania zapłaty od kontrahenta, w przypadku gdy bank [dany podmiot] wypełnił swoje zobowiązania (właściwe ryzyko rozliczeniowe), to ostatecznie ryzyko Herstatt stanowi jeden z rodzajów/przyczyn występowania ryzyka rozliczeniowego, a nie samo ryzyko rozliczeniowe tak szeroko określone. Dla jasnego zobrazowania ryzyka rozliczeniowego została również przedstawiona propozycja podziału ryzyka rozliczeniowego na jego poszczególne przyczyny, jak np. ryzyko kredytowe czy ryzyko płynności, a także ryzyko Herstatt. Jest to istotne przy analizie przyczyn powstawania ryzyka rozliczeniowego oraz metod czy też możliwości zarządzania ryzykiem rozliczeniowym nie tylko przed jego wystąpieniem, ale również gdy już dany podmiot jest narażony na ryzyko. Niniejsze opracowanie przybliżyło prawdopodobnie najbardziej popularną metodę zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w transakcjach walutowych, znaną jako kompensowanie. Kompensowanie, czy też netting, może przybierać różne postaci w zależności od potrzeb i umów zawieranych między podmiotami bankowymi. Jako ostateczną metodę stosowaną w celu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym przedstawiono system czy też instytucję opracowaną przez banki komercyjne pod nazwą CLS Bank. Jak pokazują badania, m.in. prowadzone przez BIS, jest to skuteczne rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością wśród podmiotów bankowych w celu ograniczania ryzyka rozliczeniowego(abstrakt oryginalny)

When studying materials on currency risk, in particular on settlement risk, one can come across the term Herstatt Risk. It is worth mentioning, however, that it is only one kind of risk or in other words, it is one of the three causes of the so called settlement risk. If the settlement risk is to be analysed from the theoretical perspective, it must be said that it consists of different factors each of which may on its own cause the settlement risk. This article discusses the idea of the settlement risk in currency transactions. The basic goal is to analyse the causes of settlement risk with special focus on the Herstatt risk. Additionally, the article sheds some light on selected practical and theoretical aspects connected with the settlement risk management as a general issue, not with the management of potential reasons, as for instance, credit risk because these subjects have already been dealt with by other research. The present study consists of three parts. The first one introduces the theoretical aspects connected with settlement risk and locating this risk as credit risk or Herstatt risk within the general idea of settlement risk. The second chapter analyses approaches applied by different institutions aiming at the limitation or liquidation of settlement risk, including the Herstatt risk. Finally, the paper presents the summary of all the presented information on settlement risk, including the Herstatt risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balaz P., Netting in financial markets, BIATEC, Bratysława 2005, Vol. XIII, 1/2005, z http://www.nbs.sk/BIATEC/BIA01_05/23_27.PDF
 2. Galati G., Settlement risk in foreign exchange markets and CLS Bank, BIS quarterly review, BIS 2002.
 3. Gruszka B., Ryzyko płynności, w: W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2004
 4. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/marketinfraintegration0709en.pdf
 5. http://glossary.reuters.com/index.php/Herstatt_Risk
 6. Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2005, Nr 5/2005.
 7. Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audit w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2004, Nr 4/2004.
 8. Progress on reducing foreign exchange settlement risk, BIS, Bazylea 2008, z http://www.bis.org/publ/cpss83.pdf?noframes=1, z 27 sierpnia 2008 r.
 9. Rekomendacja A, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002, z http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/ rekomendacja_a.pdf
 10. Rosenberg G., What is Netting? How does netting work?, Federal Reserve Bank of New York, z http://www.ny.frb.org/fmlg/Millerspresentationonnetting. PPT
 11. Settlement risk in foreign Exchange transactions, BIS, Bazylea 1996.
 12. Z raportu Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions, BIS, Bazylea 2000, z http://www.bis.org/publ/bcbs73. pdf?noframes=1, z 26 sierpnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu