BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślązak Emil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie projektu SEPA dla procesu tworzenia jednolitego rynku usług płatniczych Unii Europejskiej
Significance of the SEPA Project in the Process of Creation of the Single Market of Payment Services of the European Union
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 22-41, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Rynek usług, Banki, Europejski Obszar Gospodarczy
Eurozone, Services market, Banks, European Economic Area
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Implementacja koncepcji SEPA ma zasadnicze znaczenie zarówno dla banków, jako instytucji oferujących usługi polecenia zapłaty, polecenia przelewu i karty płatnicze, jak również dla podmiotów korzystających z tego rodzaju usług płatniczych. Przekształcenie strefy euro oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zintegrowany rynek usług płatniczych oznacza szybki wzrost presji konkurencyjnej w sektorze bankowym w warunkach dużego spadku dochodowości najbardziej popularnych usług płatniczych. Warto podkreślić, że koszty implementacji koncepcji są ponoszone głównie przez podmioty sektora bankowego, a bezpośrednimi beneficjentami są konsumenci i podmioty gospodarcze, którzy uzyskują dostęp do rozwiązań płatniczych wyróżniających się niskimi kosztami i usprawnieniem parametrów technicznych. Klienci banków za pośrednictwem jednego rachunku uzyskają szybki i tani dostęp do transferów na rzecz każdego beneficjenta, przy pełnej standaryzacji procesów płatności w ramach instrumentów SEPA. Należy sądzić, że wpłynie to pozytywnie na rozwój płatności bezgotówkowych dzięki znacznie wyższej międzynarodowej akceptowalności instrumentów płatniczych. Skutkiem implementacji SEPA jest wprowadzenie stałych ram czasowych transakcji płatniczych, z docelowym terminem D+1 od 2011 roku, bez możliwości pomniejszania transferowanej kwoty przy stawkach cenowych znacznie niższych niż dotychczas stosowane. Z drugiej strony nowe ramy konkurencyjności rynku mechanizmów rozliczeń.(fragment tekstu)

The study aims at the thorough analysis of the major elements of the Single Euro Payment Area project with particular focus on the impact of new SEPA instruments on the level of effectiveness of the participants of the market of payment and settlement services in the European Union area. The author presents the idea and participants of the SEPA concept and then characterises individual payment instruments within the SEPA concept: transfer order, payment order and card payments pointing to the characteristic features against the background of the current solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ennis S. F., Heimler A., Competition and Efficiency in Payment Cards: Which Options for SEPA?, "Journal of World Competition", Vol. 31/2008
 2. Europejska Rada ds. Płatności: SEPA for public administration http://www. europeanpaymentscouncil.eu z 9 maja 2010 r.
 3. Europejski Bank Centralny, SEPA - the shared vision, http://www.ecb.int/paym/ sepa/html/vision.en.html z 2 maja 2010 r.
 4. Europejski Bank Centralny: Towards a Single Payment Area - Objectives and Deadlines, www.ecb.int z 2 maja 2010 r.
 5. http://www.delege.pl z 4 maja 2010 r.
 6. http://www.sepapolska.pl/dokumenty/dokumenty_sepa_polska.html
 7. http://www.emvx.co.uk/flow_chart.aspx
 8. http://www.visa.ca/chip/cardholders/emvstandard
 9. Kaszubski R., Dziubak D., Jednolity Obszar Płatności w Euro - SEPA, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
 10. Nowak T., EMV w świecie SEPA - problemy i wyzwania migracji, Bank Zachodni WBK S.A., Warszawa 2008.
 11. Łysakowski P., SEPA the current trends in the retail payment system development in the EU, Division Payment System Department, National Bank of Poland, Warszawa 2008.
 12. Skinner Ch., The Future Of Finance After SEPA, John Wiley & Sons Inc, 2008
 13. Szymański M., Konsekwencje wprowadzenia poleceń przelewu i zapłaty w standardzie SEPA, BRE Bank - CASE, Warszawa 2007
 14. Tochmański A., Rola banku centralnego we wprowadzaniu SEPA, BRE Bank - Case, Nr 90, Warszawa 2007
 15. Trichet J.-C., Avant-propos, w: L'espace unique de paiements en Euro (SEPA) - un marche integre des paiements de detail, Banque Centrale Européenne, 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu