BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędraszka Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obecny poziom spłaty polskiego zadłużenia wobec Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego
Present Level of Repayment of Polish Debt to Paris Club and London Club
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 45-53, tab., bibliogr. 9 poz.,
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Kryzys zadłużeniowy, Finanse międzynarodowe
Indebtedness, Indebtedness crisis, International finance
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Klub Paryski, Klub Londyński
,
Abstrakt
Polskie zadłużenie zagraniczne wobec Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego było dość znaczące. Mimo dosyć dużego poziomu tego zadłużenia sytuacja została opanowana. Zadłużenie spłacane jest terminowo i widoczny jest jego spadek, choć następuje przeniesienie zobowiązań z zadłużenia zagranicznego na zadłużenie wewnętrzne. Polska należy do grupy państw borykających się od lat z problemem rozwiązania zadłużenia zagranicznego. Wysokość zobowiązań wobec dłużników nie ukazuje w pełni problemu. Istotne jest powiązanie wysokości zadłużenia z innymi czynnikami, jak eksport czy wysokość rezerw walutowych. Potoczne bezwzględne rozumienie zadłużenia nie prowadzi do zrozumienia istoty zjawiska. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie poziom spłaty zadłużenia wobec instytucji państw zrzeszonych w klubach, co jest tylko częścią składową polskiego zadłużenia. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach nastąpią kolejne spłaty zadłużenia i ostatecznie problem ten zostanie rozwiązany.(fragment tekstu)

The article is aimed at presenting the current level of Poland's public foreign debt to the Paris Club and the London Club. The statement itself that a given entity is in debt does not show the situation of the debtor. The presented debt is only part of the Polish foreign debt. At the moment a much higher level of indebtedness is found in treasury securities issued in foreign currencies on the foreign markets(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A., Zadłużenie jako problem globalny, PWE, Warszawa 1991
  2. Dług Publiczny, Raport Roczny 2005, Ministerstwo Finansów 2006.
  3. Dług Publiczny, Raport Roczny 2006, Ministerstwo Finansów 2007.
  4. Dług Publiczny, Raport Roczny 2007, Ministerstwo Finansów 2008
  5. Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej. Raport, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.
  6. Materiały Ministerstwa Finansów, Departament Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów 2008.
  7. Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego, Raport dla Klubu Rzymskiego, red. S. Rączkowski, Interpress, Warszawa 1990.
  8. Walewska D., Obietnice pomocy zagranicznej, "Rzeczpospolita" 2002, Nr 181, s. B1.
  9. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu