BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przemiany gospodarcze i wzrost PKB a poziom życia w Indiach
Economic Transitions and GDP Growth in relations to the Standard of Living in India
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 54-67, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost cen, Przemiany społeczne, Opieka zdrowotna, Wzrost gospodarczy
Price increase, Social change, Health care, Economic growth
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Lista problemów społecznych w Indiach jest bardzo długa. Obejmuje ona zarówno kwestie związane z niskim poziomem opieki zdrowotnej, wysokim stopniem analfabetyzmu, jak i znacznym udziałem społeczeństwa żyjącego poniżej granicy ubóstwa. Pomimo znacznych postępów w wielu dziedzinach, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat, wciąż wiele problemów pozostaje nierozwiązanych. Szybki wzrost gospodarczy, jaki jest udziałem Indii w ostatnim okresie, stwarza warunki i szansę, aby proces pozytywnych przemian nie został zahamowany i w następnych latach przyniósł kolejne pozytywne rezultaty(abstrakt oryginalny)

In the last decades India has achieved an undeniable economic success. The reforms carried out consistently after 1991 made India one of the fastest developing countries. The article attempts to answer the question whether the transitions really contributed to the growth in the standard of living of the Indian people or resulted only in social inequalities strengthening the split between the poor and wealthy parts of society. The standard of living in India in relation to other countries remains relatively low. Social problems refer to a low level of health care and high level of illiteracy as well as the poverty threshold below which a considerable part of the Indian society is living. Despite the considerable progress in many areas made in the last years, a lot problems remain unsolved. The rapid economic growth achieved in India recently creates proper conditions and chances so that the process of positive changes would not be hampered and bring further positive results in the future(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee A., Duflo E., Ghatak M., Lafortune J., Marry for What: Caste and Mate Selection in Modern India, NBER, Working Paper 14958, Cambridge 2009.
  2. Chakravarty S., Dand S. A., Food Insecurity in India: Causes and Dimensions, Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department, IIMA Working Papers, 2005
  3. Evans D. J., How to Generate a Lorenz Curve and Gini Coefficient, Center for Urban Simulation and Policy Analysis, School of Public Affairs University of Washington, Washington 2009
  4. The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index, The World in 2005
  5. The World Factbook 2009, Central Intelligence Agency, Washington DC, 2009.
  6. United Nations Development Program, hdr.undp.org
  7. Wax E., A "Broken People" in Booming India. Low-Caste Dalits Still Face Prejudice, Grinding Poverty, Washington Post Foreign Service, 21 czerwca 2007 r.
  8. World Development Indicators Online 2008, World Bank, Washington, go.worldbank.org
  9. www.mapsofindia.com/india-demographics.html
  10. www.nationmaster.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu