BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzki Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane produkty bankowe jako czynnik rozwoju małej i średniej firmy
Selected bank products as a SME Growth Factor
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 68-78, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko bankowe, Rozliczenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Banking risk, Settlements, Small business, Enterprise development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jest kilka warunków, jakie muszą być spełnione, aby firma mogła się rozwijać. Oprócz tzw. know-how nie mniej istotne jest znalezienie środków na realizację dobrze przemyślanych przedsięwzięć. W niniejszym opracowaniu prezentuję kilka produktów bankowych, które zapewniają przedsiębiorcy wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy, a co za tym idzie możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy, czyli realizacji przedsięwzięć, na których przedsiębiorca zna się najlepiej. Wybrane produkty finansowe, które w bezpośredni lub pośredni sposób mogą przyczynić się do rozwoju firmy, podzieliłem na dwa rodzaje, tj. produkty związane z finansowaniem działalności gospodarczej oraz takie, które ułatwiają jej prowadzenie. Dzięki oferowanym przez banki różnego rodzaju kredytom firma może sfinansować wiele swoich planów. Nie bez znaczenia jest więc mechanizm dźwigni finansowej, pozwalający na realizację inwestycji czy innych celów rozwojowych, bazując na pożyczonych środkach. Kredyty oferowane przez większość banków umożliwiają finansowanie zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych potrzeb przedsiębiorstwa. Kredyty w rachunku bieżącym dają małej lub średniej firmie zwiększoną płynność i poczucie zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi wydatkami w codziennym obrocie gospodarczym. Kredyty obrotowe przede wszystkim pozwalają na sfinansowanie określonej transakcji wykraczającej poza bieżącą działalność firmy. Kredyty inwestycyjne, w tym także na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozwalają na rozłożenie na wiele lat kosztów wszelkiego rodzaju inwestycji, począwszy od zakupu środków transportu, kończąc nawet na budowie nowego zakładu. Wśród produktów bankowych, które mogą pomóc w rozwoju firmy i nie są związane z jej finansowaniem, można wskazać systemy bankowości internetowej, usprawniające zarządzanie finansami firmy poprzez szybki i łatwy dostęp do rachunku. Z kolei karty płatnicze doskonale sprawdzają się w firmach transportowych oraz tam, gdzie mamy do czynienia z częstymi podróżami pracowników. Rachunki typu Collect umożliwiają uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji stanu należnych płatności od poszczególnych kontrahentów lub punktów sprzedaży, co pozwala małej firmie na obniżenie kosztów poprzez zwiększenie stopnia zautomatyzowania procesów księgowych. Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami, usprawniająca płatności z tytułu stale świadczonych usług lub cyklicznych dostaw towarów. Przedstawione argumenty potwierdzają, że wszystkie opisywane produkty dzięki swojej konstrukcji i przeznaczeniu oraz przy umiejętnym ich stosowaniu mogą przyczynić się do rozwoju małej lub średniej firmy(abstrakt oryginalny)

The article shows that from among a variety of products offered by banks there are some that, thanks to their idea and suitable application, can contribute to the development of SMEs. SME financing is a particularly discernible problem because as a rule SMEs are not properly secured and belong to a high risk group. That is why most of the article refers to the products enabling financing SME development plans. Among financial products directly or indirectly contributing to corporate development there are first of all revolving, current account or investment credits as well as European Union financing. On the other hand, among bank products not connected with corporate financing there are for instance internet banking systems, card products, collect accounts or payment order. The article includes the discussion of the characteristics and opportunities to use the selected financial products to develop the SME activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, tom II, PWE, Warszawa 1996
  2. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
  3. Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, wyd. I, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2007
  4. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, wyd. V, Difin, Warszawa 2006
  5. Jasiukiewicz M., Współczesne uwarunkowania sukcesów w biznesie, wyd. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007
  6. Markowski W., ABC Small Biznesu, Marcus s.c., Warszawa 2001.
  7. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, wyd. I, C.H. Beck, Gdynia 2003.
  8. http://www.ingbank.pl/
  9. http://www.pekao.com.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu