BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie porozumiewania się w organizacji dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
The Meaning of Internal Communication in Marketing Communications Activities
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 625-630, rys., tab.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie wewnętrzne, Marketing wewnętrzny, Public relations, Marketing personalny
Marketing communication, Internal communication, Internal marketing, Public relations, Personnel marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Większość analiz dotyczących procesu komunikacji marketingowej w centrum zainteresowania stawia klientów zewnętrznych, tymczasem nie mniej ważną grupę docelową stanowią klienci wewnętrzni, czyli pracownicy organizacji. Rozpatrując wewnętrzny wymiar komunikacji marketingowej, należy brać pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa na polu wewnętrznego marketingu i public relations, a także marketingu personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów komunikacyjnych. Głównym celem niniejszych rozważań jest analiza relacji między zewnętrzną i wewnętrzną komunikacją marketingową, oparta o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań ilościowych z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej i internetowej.(abstrakt oryginalny)

The majority of research related to the marketing communications put external clients in the center of attention. In the meantime, internal clients i.e. the employees of the company are equally important target group of this process. While examining the internal dimension of marketing communications, one should take into account the activities from the fields of internal marketing, internal public relations and human resources marketing, with special attention given to its communicational aspects. The main objective of the following paper is the analysis of relationships between internal and external marketing communications, based on the results of quantitative research conducted by the author in the form of direct and internet questionnaires.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70, [w:] B. Pilarczyk (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu‖ nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 13.
  2. A. Rogala, A. Kaniewska-Sęba, Internal Communication as a Marketing Communications Tool, [w:] F. Conchon (red.), 13th International Marketing Trends Conference, ESCP-AEP European School of Management, Paris 2013.
  3. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, Poznań 2012, s. 530,
  4. P.J. Kitchen, J. Brignell J., T. Li, G.S. Jones, The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective, "Journal of Advertising Research‖ 2004, Vol. 44, No. 1.
  5. K. Thomson, L.A. Hecker, The Business Value of Buy-in [w:] R.J. Varey, B.R. Lewis (red.), Internal Marketing: Directions for Management, Routledge, London 2000, s. 48.
  6. S. Asif, A. Sargeant, Modelling Internal Communications in the Financial Services Sector, "European Journal of Marketing‖ 2000, Vol. 34, No. 3/4.
  7. A.S. Ferdous, Integrated Internal Marketing Communication, "The Marketing Review‖ 2008, Vol. 8, No. 3, s. 226-230.
  8. M. Prymon, O pewnych przesłankach tworzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] B. Pilarczyk (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu‖, nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu