BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniak Grażyna (Institute of Urban Development, Cracow, Poland)
Tytuł
Diversification of the Dynamics of Population Size and the Number of the Employed in Small and Medium-Sized Polish Towns from 1995 to 2010
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2014, No. 24, s. 105-115, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dynamika zatrudnienia, Zatrudnienie, Zatrudnienie w miastach, Ludność
Employment dynamics, Employment, Employment in cities, Population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
This paper presents partial outcomes of the project called 'The Diversity of the Development Processes of Small and Medium-Sized Towns and its Influence on the Polycentric Development of Poland'. The research conducted within that project has been based on the identification of two basic groups of Polish towns, regarding their locations either within the functional area boundaries of the regional capital cities (functional areas of voivodship centre), or outside. The goal of our research is to determine whether small and medium-sized towns maintain their roles as stable elements of the settlement network and their development is diverse, depending on their neighbourhood in respect of the regional capitals. The population and the employment fluctuation rates constitute some of a dozen of development indicators under examination. The changes in those indicators' values were identified in the period of 1995-2010, and additionally, two more sub-periods were identified: 1995-2003 and 2003-2010. Our research discovered essential differences in the population rates of small and mediumsized towns located in the functional areas of regional capital cities (Group I) and outside (Group II). In 1995-2010, we observed an increase of population in Group I and it was the only Group of towns with growing population nationwide. In view of the generally non-beneficial changes in the number of the employed nationwide in 1995-2010, a better situation occurred in the towns belonging to Group I. In some of the Polish regions, we found an increase of the number of the employed in that group of towns. An essential national increase of the number of the employed, identified in the sub-period of 2003-2010, was larger in the towns of Group I than Group II. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burger, M. and Meijers, E., 2012: Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. In: Urban Studies, 49 (5), pp. 1127-1149.
 2. Chądzyńska, E. and Iwaszko K., 2012: Rozwój wybranych funkcji w małych miastach dolnośląskich - analiza wzorca rozkładu przestrzennego (Development of Selected Features in Small Cities of Lower Silesia - Analysis of the Spatial Distribution Pattern - in Polish). In: Heffner, K. and Halama, A. editors, Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 25-41.
 3. Churski, P. and Hauke J., 2012: Polycentric Development and Growth Areas. In: Markowski, T. and Turała, T. editors, Territorial cohesion policy in Poland - Issues in impact Assessment, Studia Regionalia,Vol. 33, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, pp. 79-96.
 4. ESPD - European Spatial Development Perspective - Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, agreed at the Council of Ministers Responsible for Spatial Planning in Potsdam, may 1999, published by the European Commission, available at: http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_ en.pdf, DoA: 23.05.2013
 5. ESPON 1.1.1 'Potentials for polycentric development in Europe, Potentials for polycentric development in Europe', Project report, revised version - March 2005, Nordregio Stockholm, available at: http://www.espon. eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ ThematicProjects/Polycentricity/ fr-1.1.1_revised-full.pdf, DoA: 23.05.2013
 6. ESPON 1.4.1 'The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO)', Final Report.
 7. Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) (Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning - in German), Vienna, May 2006, available at: http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ Projects/ESPON2006Projects/StudiesScientificSupportProjects/ SmallMediumCities/fr-1.4.1_revised-full. pdf, DoA: 23.05.2013
 8. ESPON 1.4.3 'Study on Urban Functions', Final Report, 2007, available at: http://www.espon.eu/export/sites/ default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ StudiesScientificSupportProjects/UrbanFunctions/fr- 1.4.3_April2007-final.pdf, DoA: 23.05.2013
 9. Garcia-Lopez, M. A. and Muniz, I., 2010: Employment Decentralisation: Polycentricity or Scatteration? The Case of Barcelona. In: Urban Studies, 47 (14), pp. 3035-3056.
 10. Green, N., 2007: Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social Network Analysis. In: Urban Studies, Vol. 44, No. 11, pp. 2077-2103.
 11. Heffner, K., 2008: Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (The functioning of the small towns in the settlement system in Poland - perspective of 2033 - in Polish), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008- -2033 pp. 281-333, available at: http://www.mrr.gov. pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_ przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/ Heffner.pdf, DoA: 10.09.2013.
 12. Heffer, K. and T. Marszał, T., editors, 2007: Małe miasta w obszarach metropolitalnych (Small towns In the metropolitan areas - in Polish). In: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Vol. 232.
 13. Kantor-Pietraga, I., Krzysztofik, R. and Runge, J., 2012: Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej (Geographical and Functional Context of Shrinkage in Case Of Small Towns of The Southern Poland - in Polish). In: Heffner, K. and Halama, A. editors, Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 9-24.
 14. Kloosterman, R.C. and Lambregts, B., 2001: Clustering of Economic Activities in Polycentric Urban Regions: The Case of the Randstad. In: Urban Studies, Vol. 38, No. 4, pp. 717-732.
 15. Kloosterman, R.C. and Musterd, S., 2001: The Polycentric Urban Region: Towards a Research Agenda. In: Urban Studies, Vol. 38, No. 4, pp. 623-63.
 16. Lendzion, J., 2004: Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa (The Importance of Metropolitan Areas and Their Surroundings, and Contemporary Processes of Metropolistion in Conducting Regional State Policy - in Polish), Ekspertyza przygotowana na zamówienie departamentu polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i pracy dla potrzeb tworzenia Narodowej, Strategii Rozwoju Regionalnego, Gdynia: Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, available at: http://www.platforma.org/media/dokumenty/ znaczenie_obszar_w_metropolitalnych.pdf, DoA: 10.09.2013.
 17. Meijers, E., 2008: Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Polycentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities. In: Urban Studies, 45 (11), pp. 2323-2342.
 18. Markowski, T. and Marszał, T., 2006: Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe (Metropolises, Metropolitan Areas, Metropolisation. Problems and Basic Notions - in Polish), Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk, available at: http://www.kpzk.pan.pl/images/stories/pliki/ Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja. pdf, DoA: 09.09.2011.
 19. Morawski, W. and Zawistowski A. editors, 2008: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji (Old Industrial Regions. Dilemmas of industrialization and de-industrialization - in Polish), Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa. Narzędzie ewaluacyjno-badawcze dostępności transportowej gmin. Raport końcowy 2012 (Tool for the evaluation and research of transport accessibility of municipalities. Final Report 2012 - in Polish), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, available at: http://www.mir.gov.pl/ aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/ 9_kd_20012012a.pdf, DoA:23.01.2013.
 20. NSDC National Spatial Development Concept 2030, Ministry of Regional Development, http://www.mir. gov.pl/english/Regional_Development/Spatial_Policy/ NSDC_2030/Documents/KPZK_2030_ENG_small. pdf, DoA:23.01.2013.
 21. Parysek, J. and Mierzejewska, L., 2009: Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r. (Problems of functioning and development of Polish cities from the perspective of 2009 - in Polish), In: J J. Parysek editor, Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, seria "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań pp. 9-25.
 22. Polish Background Report For OECD National Urban Policy Reviews in Poland, 2010: Warsaw: Polish Ministry for Regional Development, Structural Policy Coordination Department, available at: www.espon- usespon.eu/dane/web_usespon_library_files/709/ polish_background_report_for_oecd_national_urban_ policy_reviews_in_poland._part_1_1.pdf, DoA: 23.01.2014.
 23. REPUS 'Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central Eastern Europe Economic Integrating Zone', Final Report, INTERREG III B.
 24. Smętkowski, M. and Wojcik, P., 2009: Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej (Regional Development In Central and Eastern European Countries - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, No. 4(08), pp. 39-66.
 25. Szymańska D., 2008: Urbanizacja na świecie (Urbanization in the World - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 26. Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E., 2005a: Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonowanie w drugiej połowie XX wieku (Small Towns in Poland - Demographical and Functional Changes in the Second Half of 20th century - in Polish). In: Heffner, K. editor, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice: Akademia Ekonomiczna, pp. 59-90.
 27. Szymańska D. and Grzelak-Kostulska, E., 2005b: Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury (Problems of small towns in the light of literature - in Polish. In Heffner, K. and Marszał, T. editors, Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, Z. 220, Warszawa pp. 21-36.
 28. Szymańska, D. and Matczak A., 2002: Urbanization in Poland: tendencies and transformation. In: European Urban and Regional Studies, Copyright SAGE publications: London, Thousand Oaks, CA, New Delhi, pp. 39-64. http://dx.doi.org/10.1177/096977640200900104
 29. Vasanen, A. 2012: Functional Polycentricity: Examining Metropolitan Spatial, Structure through the Connectivity of Urban Sub-centres. In: Urban Studies 49(16), pp. 3627-3644.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2014-0017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu