BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Śliwiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
System emerytalny - refleksje po dyskusji na temat zmiany struktury strumienia zasileniowego w konstrukcji zwanej polskim systemem emerytalnym
Pension System. Reflections after the Discussion on the Structure of Funding Stream within the Construction Called the Polish Pension System
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 120, s. 97-107, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Ryzyko, Reforma systemu emerytalnego, Transfer ryzyka
Pension schemes, Risk, Pension system reform, Risk transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Należy zastanowić się, jak optymalizować działanie całego systemu, aby w przyszłości nie wystą- piły problemy z wypłatami świadczeń. Do tego jeszcze ważne jest tzw. obejście się zagrażającymi ryzykami. Na przykład transfer ryzyka długowieczności na rynki kapitałowe. A nawet stworzenie nowego rynku (giełdy) ryzyka związanego z systemem emerytalnym, jako kompilacji narzędzi ubezpieczeniowych i kapitałowych. Jak wynika z rozważań dotyczących charakterystyk ryzyk w systemie emerytalnym oraz specyfiki funkcjonowania systemów emerytalnych, nie można zapominać o strumieniach informacyjnych, bowiem w metodzie systemowej strumienie informacyjne i zasileniowe rzutują na stabilność oraz optymalizację funkcjonowania systemu.(fragment tekstu)

The article is aimed at the presentation of the concept of basing pension solutions on system disciplines operating in the theory as well as well-known investment theories. The article consists of two parts. The first part presents the achievements of the science of cybernetics in the area of defining the notion of system. It also describes the so-called system method disciplines. The fulfilment of these disciplines allows for defining the given set of elements as a system. The second part proposes to begin the discussion about the reform of the pension system with consideration to the substantive and not political aspects. The article, eventually presents certain conclusions which should be applied in the process of corrections and amendments to the pension system introduced in Poland in 1999. In this respect, it is most important to optimise the relations between individual elements of the system and sub-systems from the perspective of the set goal. It is not about the current needs connected for example with the budget deficit but an effective introduction of a systemic method through diversification tools and the control of risks threatening the system.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaczorek K., Teoria sterowania i systemów, PWN, Warszawa 1993.
 2. Klamka J., Ogonowski Z., Teoria systemów liniowych, Wyd. Politechniki Śląskiej 1999.
 3. Kudrewicz J., Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 1993.
 4. Mazur M., Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, "Materiały Szkoły Podstaw Inżynierii Systemów", Nr 2, Komitet Budowy Maszyn PAN, Orzysz 1976.
 5. Orenstein M. A., Privatizing Pensions. The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton University Press, Princeton, N.J. 2008.
 6. Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 7. Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, wyd. 2, Warszawa 1996.
 8. Papoulis A., Obwody i układy, WKiŁ, Warszawa 1988.
 9. Razik Sz., Stabilność układów dynamicznych: definicje i kryteria, Raport opublikowany w Internecie.
 10. Schuster H. G., Chaos deterministyczny, wprowadzenie, PWN, Warszawa 1993.
 11. Szacka K., Teoria układów dynamicznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 12. Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1963
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu