BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Bolesław
Tytuł
Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim : prawidłowości i uwarunkowania
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2001, nr 3, s. 51-59, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Strefy przemysłowe w miastach, Restrukturyzacja przemysłu, Uwarunkowania rozwoju przemysłu
Industry area in city, Industrial restructuring, Conditions for development of industry
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prawidłowości przekształceń terenów poprzemysłowych w wybranych miejscowościach województw śląskiego i małopolskiego oraz najważniejszych czynników warunkujących owe przekształcenia. Przedstawione tu wyniki stanowią fragment szerszych badań realizowanych w ramach projektu badawczego poświęconego procesom odnowy polskich miast i mającym im służyć instrumentom urbanistycznym.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Busek B., 1991 Gospodarka terenami w województwie katowickim (lata 1975-1987) Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 2. Dornański B., 2000a Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach (w:) Ziobrowski Z. (red.) Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (w druku)
 3. Dornański B., 2000b Regionalne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w przemyśle Polski Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku)
 4. Drester Z., (red.) 1995 Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych Kraków: Agencja Rozwoju Krakowskiego
 5. Estermann H., 1986 lndustriebrachen: Grundstiickfonds und Development Corporation Karlsruhe: Muller
 6. Gasidło K., 1998 Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura 37.
 7. Gasidło K., Gorgoń J., (red.) 1999 Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych Katowice: Program UNDP, UNCHS (Habitat) "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem aglomeracji katowickiej"
 8. Glumińska J., Martysz C., Podgórski K., Taniewska-Peszko M., 1996 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (wybrane zagadnienia prawne, ekologiczne, finansowe i społeczne) Katowice: Program UNCHS (Habitat) Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej
 9. Gorlich K., 1997 Restrukturyzacja i regeneracja terenów zdegradowanych - przykład z Krakowa III Krakowska Konferencja .,Gospodarka przestrzenna gmin - zarządzanie rozwojem", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 10. Hajda B., Regułski W 1999 Wspomaganie procesów aktywizacji terenów poprzemysłowych związanych z działalnością górniczą Konferencja ,,Jeśli nie górnictwo - to co? Rola samorządów i partnerów lokalnych w procesach restrukturyzacji przemysłowej", Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 11. Jachymiak A., 1996 Przyczyny i skutki upadku Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale na tle sytuacji społecznej i gospodarczej regionu Podhala Praca magisterska w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 12. Jałowiecki B., 1993 Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie Studia Regionalne i Lokalne 44
 13. Juchnowicz S., 1998 Jak odzyskać zdegradowane tereny: Kraków-Wschód projektowany od nowa (w:) Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej Materiały Forum Dyskusyjnego, Risk Abaternent Center for Central and Bastern Europe, Katowice
 14. Kaszyoski M., 1999 Odnowa zabudowy miejskiej oraz zarządzanie procesami operacyjnymi IV Krakowska Konferencja "Gospodarka przestrzenna gmin - odnowa miast", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 15. Kuc B., 1995 Londyńska Kraina Doków - wizje i rzeczywistość na przykładzie lsle of Dogs i Wapping Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura 32
 16. Poda R., 1999 Solvay - wczoraj i dziś Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego
 17. Rogers A., l 990 The politics of the British inner city Geoforum 21 4
 18. Szady E., 1993 Urbanistyczno-architektoniczne problemy przekształceń wybranych kopalń górnośląskich Biuletyn KPZK PAN 162
 19. Węgrzynowski A., 1995 Aktywizacja gospodarcza obszaru Kraków-Wschód (w:) DresJer Z., (red.) Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego
 20. Wiencek M., Gawlas S., 1999 Przekształcenia kwartałów poprzemysłowych w Bielsku-Białej opracowanie w ramach projektu PB 18 l 5 "Studium instrumentów operacyjnych dla procesów restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 21. Wrona A., Gołubowicz J., Broda J., 1996 Główne problemy zagospodarowania terenów zniszczonych dla potrzeb budownictwa w województwie katowickim (w:) Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka Materiały Konferencji, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu