BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dewalska-Opitek Anna (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec odnawialnych źródeł energii
Attitudes of the Inhabitants of Silesian Voivodeship Towards Renewable Energy Sources
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 226-237, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Świadomość ekologiczna, Postawy społeczne, Badania ankietowe, Badanie opinii, Opinia publiczna
Renewable energy sources, Ecological awareness, Social attitudes, Questionnaire survey, Opinion research, Public opinion
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Po opracowaniu zarysu teoretycznego postaw wobec odnawialnych źródeł energii dokonano ich empirycznej weryfikacji w bezpośrednich badaniach ilościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa śląskiego. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na identyfikację poznawczych, afektywnych i behawioralnych komponentów postaw mieszkańców regionu wobec odnawialnych źródeł energii. Dokonano także identyfikacji możliwych dalszych kierunków badań nad społecznym odbiorem odnawialnych źródeł energii. (fragment tekstu)

The development of global energy forecasts shows the increasing input of renewable energy sources. One of the key factors contributing to their dissemination are social attitudes. They were the subject of quantitative study conducted among the inhabitants of Silesia voivodeship. Both attitudes are identifi ed in general, as well as their cognitive, aff ective and behavioral components indicate a positive attitude of respondents to the RES. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Słupik, Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej jako cel polityki państwa, w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 213.
  2. K. Prandecki, Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w pierwszej połowie XXI w., w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 197-200
  3. Z. Kędzior, Postawy konsumentów wobec produktów, w: Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, red. Z. Kędzior, CBiE, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 41-43.
  4. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 174.
  5. W. Łuczka-Bakuła, Rynek produktów ekologicznych, PWE, Warszawa 2007, s. 126.
  6. K. Karcz, Z. Kędzior, Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. Poziom etnocentryzmu i wpływ efektu kraju pochodzenia, CBiE, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999, s. 14-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu