BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zobowiązania jako element funduszy własnych banku
Debt as Bank's Own Funds Component
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, s. 171-181, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Banki, Kapitał bankowy, Kapitał własny
Banks, Bank capital, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie wymienia rodzaje zobowiązań, które mogą zostać zakwalifikowane jako element funduszy własnych banku. Przedstawia dane empiryczne dotyczące wykorzystania tego instrumentu i omawia zalety i wady tego rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

The paper lists types of liabilities which can be qualified as bank's own funds. Empirical data concerning the use of this instrument is presented. Advantages and disadvantages of this issue are discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank of England, Financial Stability Report no 25, June 2009.
 2. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, BIS, Basel, 2006.
 3. BCBS, Markets for Bank Subordinated Debt and Equity in Basel Committee Member Countries, BIS, 2003.
 4. Bech M.L., Rice Т., Profits and balance sheet developments at US commercial banks in 2008, "Federal Reserve Bulletin" 2009, vol. 95.
 5. BIS, 79th Annual Report, 2009.
 6. Buschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Poltext, Warszawa 1997.
 7. EC, Public consultation on possible changes to the Capital Requirements Directive, 2008.
 8. ECB, EU banks' funding structures and policies, 2009a.
 9. ECB, Credit Default Swaps and Counterparty Risk, 2009b.
 10. ECB, EU Banking Sector Stability, 2009c.
 11. ECB, Monthly Bulletin, February 2005.
 12. Jaworski W.L., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 2000.
 13. Karacadag С., Shrivastava A., The Role of Subordinated Debt in Market Discipline: The Case of Emerging Markets, IMF Working Paper, WP/00/215, December 2000.
 14. Marcinkowska M., Wartość banku, UŁ, Łódź 2003.
 15. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
 16. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, amending Directives 2006/48/CE and 2006/49/CE as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items large exposures, supervisory arrangements, and crisis management, COM(2008) 602/3.
 17. FSA, The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, March 2009.
 18. Uchwała nr 760/2010 KNF z dnia 10.03.2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (DzUrz KNF nr 2, poz. 11)
 19. Uchwała nr 381/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku. innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających (...) (DzUrz KNF nr 8, poz, 35).
 20. Uchwała nr 314/2009 KNF z dnia 14.10.2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku, ich wysoko zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku.
 21. UKiNF, Informacja dotycząca uchwały kapitałowej umożliwiającej wzmocnienie funduszy podstawowych banków, www.knf.gov.pl, 14.10.2009.
 22. Using Subordinated Debt as an Instrument of Market Discipline, Federal Reserve, Staff Study 172, December 1999.
 23. Ustawa z dnia 29 czerwca i 995 r. o obligacjach (DzU 2001 nr 120, poz. 1300, ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 2002 nr 72, poz. 665, ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu