BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarko Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Duda-Chodak Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Bebak Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych
Biological Activity of Selected Fruit and Vegetable Pomaces
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 4 (83), s. 55-65, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Biotechnologia, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Odpady użyteczne
Food, Biotechnology, Fruit and vegetables processing, Useful wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena zawartości wybranych składników o potencjale biologicznym w wytłokach z: jabłek, winogron, buraków ćwikłowych oraz marchwi. W próbach oznaczono zawartość związków polifenolowych i ich aktywność przeciwutleniającą oraz zawartość cukrów, błonnika i pektyn. Wykazano, że ekstrakty uzyskane z wytłoków winogronowych charakteryzują się najwyższym wśród badanych wytłoków potencjałem przeciwutleniającym. Względnie wysoki potencjał przeciwutleniajacy stwierdzono również w wytłokach z jabłek. Zawartość polifenoli w odpadach owocowych była około 5-krotnie większa niż w wytłokach buraczanych i marchwiowych. Mimo małej zawartości suchej masy, wytłoki marchwiowe stanowią dobre źródło ß-karotenu. Uzyskane wyniki wskazują także, że wytłoki buraczane, winogronowe i jabłkowe stanowią bogate źródło błonnika. Zawartość pektyn w analizowanych wytłokach kształtowała się na zbliżonym poziomie. Jedynie odpady jabłek zawierały prawie 2-krotnie więcej pektyn niż pozostałe wytłoki.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to determine the content of selected components with biological potential in apple, grape, red beet, and carrot pomaces. In the samples investigated determined were: content of polyphenolic compounds and their antioxidant activity, content of sugars, and contents of dietary fibre and pectines. It was shown that the extracts obtained from the grape pomace were characterized by the highest antioxidant potential among all the samples analyzed. A relatively high antioxidant potential was also found in the apple pomace. The content of polyphenols in fruit waste was approximately 5 time higher than in the beet and carrot pomaces. Although the carrot pomace contains a low content of dry matter, it is still is a good source of ß-carotene. The results obtained also prove that the beet, grape, and apple pomaces constitute a rich source of fibre. The content levels of pectines in the pomaces analyzed were similar. Only the waste of apples contained almost twice as much pectines as other pomaces.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alonso-Salces R.M., Korta E., Barranco A., Burrueta L.A., Gallo B., Vicente F.: Pressurized liquid extraction for the determination of polyphenol in apple. J. Chromagr. A, 2001, 933, 37-43.
 2. AOAC 985.29: Total Dietary Fiber in Foods Enzymatic-Gravimetric Method, 1985.
 3. Ball G.F.M.: Vitamins in foods: analysis, bioavailability, and stability. CRC Press Taylor & Francis Group LLC, Boca Raton 2006.
 4. Baydar N.G., Ozkan G., Cetin E.S.: Characterization of grape seed and pomace oil extracts. Grasas Y Aceites, 2007, 58 (1), 29-33.
 5. Borycka B.: Utylizacja wybranych produktów odpadowych przemysłu owocowo-warzywnego. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1999, 11, 38-40.
 6. Chatanta D.K., Attri C., Gopal K., Devi M. Bhalla T.C.: Bioethanol production from apple pomace left after juice extraction. Int. J. Microbiol., 2008, 5 (2).
 7. Cohn R., Cohn A.: The by-product of food processing. In: Fruit processing. D. Arthey, P. Ashurst Eds. Blackie Academic & Professional London 1998, pp. 210-218.
 8. Dumitrina P, Leopold L, Ranga F, Fetea F, Pop N, Socaciu C.: Evaluation of residue composition of catechin compounds from wine industry through spectrometric and chromathographic methods. Buletin USAMV-CN, 2006, 62, 338-342.
 9. Fronc A., Nawirska A.: Możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa owoców. Ochr. Środ., 1994, 2 (53), 31-32.
 10. Gołubowska G., Lisińska G.: Zmiany tekstury i zawartości związków pektynowych w ziemniakach podczas produkcji frytek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 1 (42), 63-70.
 11. Gullon B., Falque E., Alonso J.L., Parajo J.C.: Evaluation of apple pomace as a raw material for alternative applications in food industries. Food Technol. Biotechnol., 2007, 45 (4), 426-433.
 12. Hromadkova Z., Malovikova A., Mozes S., Srodkova I., Ebringerova A.: Hydrophobically modified pectates as novel functional polymers in food and non - food applications. BioResources, 2008, 3 (1), 71-78.
 13. Jewell W.J., Cummings R.J.: Apple pomace energy and solids recovery. J. Food Sci., 1984, 49, 407-410.
 14. Kahkonen M., Heinamaki J., Ollilainen V., Heinonen M.: Berry anthocyanins: isolation, identification and antioxidant activities. J. Sci. Food Agric., 2003, 83, 1403-1411.
 15. King R., Bomser J., Min B.: Bioactivity of resveratrol. Comprehensive rev. Food Sci. Food Safety, 2006, 5, 65-70.
 16. Kosmala M., Kołodziejczyk K.: Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian jabłek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47), 124-134.
 17. Kumider J.: Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Wyd. AE, Poznań 1996, ss. 66-70.
 18. Lachman J., Sulc M., Faitova K., Pivec V.: Major factors influencing antioxidant contents and antioxidant activity in grapes and wines. Int. J. Wine Res., 2009, 1, 101-121.
 19. Nawirska A., Kwaśniewska M.: Frakcje błonnika w wytłokach z owoców. Acta Sci. Polon., Technolog. Aliment., 2004, 3 (1), 13-20.
 20. Nawirska A., Uklańska C.: Waste products from fruit and vegetable processing as potential sources for food enrichment in dietary fibre. Acta Sci. Polon., Technolog. Aliment., 2008, 7 (2), 35-42.
 21. Nowak D., Kidoń M., Syta M.: Ocena zmian właściwości przeciwutleniających suszy buraka ćwikłowego i selera w zależności od zastosowanych operacji jednostkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 227-235.
 22. Okonko I.O., Adeola O.T., Aloysius F.E., Damilola A.O, Adewale O.A.: Utilization of food wastes for sustainable development. Electr. J. Environ., Agric. Food Chem., 2008, 8 (4), 263-286.
 23. Oreopoulou V., Tzia C.: Utilization of plant by-product for the recovery of proteins, dietary fibers, antioxidants and colorants. In: Utilization of by-product and treatment of waste in the food industry. V. Oreopoulou, W. Russ Eds. ISEKI-Food series 2007, pp. 209-232.
 24. Sembries S., Dongowski G., Mehrlander F., Dietrich H.: Physiological effects of extraction juices from apple, grape and red beet pomace in rats. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 10269-10280.
 25. Shi J., Yu J., Pohorly J., Kakuda J.: Polyphenolics in grape seeds - Biochemistry and functionality. J. Med. Food, 2003, 6 (4), 291-299.
 26. Singh B., Panesar P.S., Nanda V.: Utilization of carrot pomace for the preparation of a value added product. World J. Dairy Food Sci., 2006, 1 (1), 22-27.
 27. Stewart D.: The chemistry of essential oils. CARE Publications, Marble Hill, MO. 2005, pp.145.
 28. Stoll T., Schweiggert U., Schieber A., Carle R.: Application of hydrolyzed carrot pomace as a functional food ingredient to beverages. Food, Agric. Environ., 2003, 1 (2), 88-92.
 29. Świątkiewicz S., Koreleski J.: Próba zastosowania suszonych wytłoków jabłecznych jako dodatku dietetycznego w żywieniu kur nieśnych. Polskie Drobiarstwo, 2003, 4, 11-13.
 30. Tarko T., Duda-Chodak A., Sroka P., Satora P., Michalik J.: Transformations of phenolic compounds in an in vitro model simulating the human alimentary tract. Food Technol. Biotechnol., 2009, 47 (4), 456-463.
 31. Tarko T., Sobusiak J., Duda-Chodak A.: Sposoby wykorzystania odpadów przemysłu owocowo-warzywnego. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2009, 3, 21-31.
 32. Vatai T., Skerget M., Knez Z., Kareth S., Wehowski M., Weidner E.: Extraction and formulation of anhocyanin-concentrates from grape residues. J. Supercritic. Fluids, 2008, 45, 32-36.
 33. Waladkhani A.R., Clemens M.: Effect of dietary phytochemicals on cancer development. In: Vegetables, fruits and herbs in health promotion. R.R. Watson Eds. CRC Press LLC, Boca Raton 2001, pp. 2-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu