BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Złotek Urszula (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ powlekania chitozanem korzeni pietruszki (Petroselinumhortense) na wybrane ich cechy podczas przechowywania
Effect of Coating Parsley Roots (Petroselinum Hortense) with Chitosan Film on Selected Characteristics Thereof During Storage
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 4 (83), s. 75-85, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Właściwości zdrowotne produktu, Badanie żywności, Warzywa
Food, Fruit and vegetables processing, Health properties of the product, Food research, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasie produkcji, a następnie przechowywania, w warzywach o małym stopniu przetworzenia zachodzą procesy chemiczne i biochemiczne obniżające ich jakość. Starzenie się warzyw podczas długotrwałego przechowywania polega na obniżeniu aktywności fizjologicznej i zdolności przystosowania do niesprzyjających warunków otoczenia. Jednym ze sposobów powodujących ograniczenie tych procesów, bez utraty właściwości użytkowych, jest pokrywanie warzyw powłokami jadalnymi. W pracy podjęto próbę określenia wpływu powlekania świeżo krojonych korzeni pietruszki warstwą chitozanu na zmiany właściwości antyoksydacyjnych wynikających m.in. ze zmian zawartości związków fenolowych, w tym flawonoidów i kwasów fenolowych. Badano też dynamikę procesów starzenia związanych z degradacją polisacharydów i dalszymi przemianami cukrów prostych, co skutkuje ubytkiem masy i zmianami zawartości suchej masy badanego warzywa. Stwierdzono wzrost aktywności antyoksydacyjnej w pietruszce pokrywanej chitozanem, wynikający ze stymulacji biosyntezy związków fenolowych, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów. Wykazano, że pokrywanie plastrów pietruszki warstwą powłok chitozanowych wpływa na zahamowanie rozkładu polisacharydów, jak również dalszych przemian cukrów w badanych próbach, począwszy od 3. tygodnia przechowywania.(abstrakt oryginalny)

During the production and storage of roughly-processed vegetables, chemical and biochemical processes occur that cause their quality to decrease. The process of vegetable ageing during long-term storage consists in that their physiological activity and ability to adapt to unfavourable environmental conditions decrease. One of the methods to limit those processes without loosing their functional properties is to coat vegetables with edible films. This research study was an attempt to determine the effect of coating the freshly-chopped parsley roots with the use of a chitosan film on changes in the antioxidant properties thereof that result from, among other things, the changes in the content of phenolic compounds including flavonoids and phenolic acids. Also, the dynamics was studied of the aging processes linked with the degradation of polysaccharides and with further transformations of mono-carbohydrates, which resulted in the loss of weight and changes in the content of dry matter in the vegetable analyzed. It was found that the antioxidant activity of chitosan-coated parsley increased owing to the biosynthesis stimulation of phenolic compounds including the phenolic acids and flavonoids. It was evidenced that the coating of parsley slices using a chitosan film caused, from the third storage week on, the polysaccharide decomposition process and further carbohydrate transformation processes in the samples analyzed to inhibit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bahorun T., Gressier B., Trotin F., Brunet C., Dine T., Luyckx M., Vaseur J., Cazin M., Cazin J-C., Pinkas M.: Oxygen species skavering activity of phenolic extracts from hawthorn fresh plant organs and pharmaceutical preparations. Arzneim-Forsch./Drug Res., 1996, 46 (II), 1086-1089.
 2. Bautista-Banos S., Hernández-Lauzardo A.N., Velázquez-del Valle M.G., Hernández-Lopez M., Ait Barka E., Bosquez-Molina E., Wilson C.L.: Chitosan as potential natural compounds to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities. Crop Prot., 2006, 25, 108-118.
 3. Białas W., Modzelewska A., Grajek W., Jankowski.: Wpływ powłoki maltodekstrynowej na ubytki masy i jędrność rozmrożonych truskawek (Fragaria ananasa). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41)S, 41-51.
 4. Brand-Williams W, Cuvelier E, Berset C.M.,. Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm-Wiss U - Technol,, 1995, 28, 25-30.
 5. Chien P.-J., Sheu F., Lin H.-R.: Quality assessment of low molecular weight chitosan coating on slices red pitayas. J. Food Engin., 2007, 19, 736-740.
 6. Chien P.-J., Sheu F., Yang F.-H.: Effect of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. J. Food Engin., 2007, 78, 225-229.
 7. Cuvelier M.E., Rihard H., Berset C.: Comparison of the antioxidative activity of some-acid-phenolsstructure activity relationship. Biosci. Biotech. Biochem., 1992, 56. 324-325.
 8. Dong H., Cheng L., Tan J., Zheng K., Jiang Y.: Effect of chitosan coating on quality and shelf life of peeled litchi fruit. J. Food Engin., 2004, 64, 355-358.
 9. Farmakopea Polska, T.V. Pol. Tow. Farm., Warszawa 1999.
 10. Guo Z. Xing R., Liu S., Yu H., Wang P., Li С., Li P.: The synthesis and antioxidant activity of the Schiff bases of chitosan and carboxymethyl chitosan. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2005, 15, 4600-4603.
 11. Guo Z., Liu H., Chen X., Ji X., Li P.: Hydroxyl radicals scavenging activity of N-substituted chitosan and quaternized chitosan. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 6348-6350.
 12. Hinneburg I., Dorman H.J.D., Hiltunen R.: Antioxidant activities of extract from selected culinary herbs and spices. Food Chem., 2006, 97, 122-129.
 13. Jiang Y.M.: Purification and some properties of polyphenol oxidase of longan fruit. Food Chem., 1999, 66, 75-79.
 14. Jiang Y., Li J., Jiang W.: Effect of chitosan coating on shelf life of cold-stored litchi fruit at ambient temperature. LWT, 2005, 38, 757-761.
 15. Jiang Y., Li Y.: Effect of chitosan coating on postharvest life and quality of longan fruit. Food Chem., 2001, 73, 139-143.
 16. Kittur F.S., Saroja N., Habibunnisa, R.N. Tharanathan.: Polysaccharide-based composite coating formulations for shelf-life extension of fresh banana and mango. Eur. Food Res. Technol., 2001, 213, 306-311.
 17. Loaiza-Velarde J.G., Saltveit M.E.: Heat shock applied either before or after wounding reduce browning of lettuce leaf tissue. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 2001, 126, 227-234.
 18. Lopez-Serrano M., Barcelo R.: A H2O2-mediated pigment decay in strawberry as a model system for color alterations in processed plan foods. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 824-827.
 19. Miller G.L.: Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Anal. Chem., 1956, 1, 426-428.
 20. Moldao-Martins M., Beirao-da-Costa S.M., Beirao-da-Costa M.L.: The effect of edible coatings on postharvest quality of the "Bravo de Esmolfe" apple. Eur. Food Res. Technol., 2003, 217, 325-328.
 21. Pen L.T., Jiang Y.M.: Effect of chitosan coating on shelf life and quality of fresh-cut Chinese water chestnut. Lebensm.-Wiss. U.-Technol., 2003, 36, 359-364.
 22. PN-90/A-75101/03. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizy-kochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 23. Shahidi F., Arachchi J.K.V., You-Jin J.: Food applications of chitin and chitosans. Trends Food Sci. Technol., 1999, 10, 37-51.
 24. Singh G., Marimuthu P., de Heluani C.S., Catolan C.: Chemical constituents and antimicrobial and antioxidant potentials of essential oil and acetone extract of Nigella sativa seeds. J. Sci. Food Agric., 2005, 85, 2297-2306.
 25. Singleton V.L, Rossi J.A.: Colorimetry of total phenolics witch phosphomolybdic-phodphotungstics acid reagents. Am. J. Etnol. Vitic., 1965, 16, 144-158.
 26. Srinivasa P.C., Revathy Baskaran M.N., Ramesh, K.V., Harish Prashanth R.N. Tharanathan.: Storage studies of mango packed using biodegradable chitosan film. Eur. Food Res. Technol., 2002, 215, 504-508.
 27. Sun T., Xie W., Xu P.: Superoxide anion scavenging activity of graft chitosan derivatives. Carbohydr. Polym., 2004, 58, 379-382.
 28. Tanada-Palmu P.S., Grosso C.R.F.: Effect of edible wheat gluten-based films and coatings on refrigerated strawberry (Fragaria ananassa) quality. Postharvest Biol. Technol., 2005, 36, 199-208.
 29. Tendaj B., Tendaj M.: Woski jako składniki warstw chroniących świeże owoce i warzywa. Post. Nauk Roln., 1998, 1, 79-90.
 30. Von Gadow A., Joubert E., Hansmann C.F.: Comparison of the antioxidant activity of Aspalathin with that of the other plant phenols of Rooibos Tea (Aspalathus linearis), α-tocopherols, BHt and BHA. J. Agric. Food Chem., 1997, 45 (3), 632-638.
 31. Zhang M., Xiao G., Luo G., Peng J., Salokhe V.M.: Effect of coating treatments on the extension of the shelf-life of minimally processed cucumber. Int. Agrophysics, 2004, 18, 97-102.
 32. Zhang H., Li R. Liu W. : Effects of chitin and its derivative chitosan on postharvest decay of fruits: a review. Int. J. Mol. Sci., 2011, 12, 917-934.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu