BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir
Tytuł
Kształtowanie stóp dyskontowych dla wyceny przedsiębiorstwa metodami dochodowymi
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 27, s. 5-34, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Stopa dyskontowa, Wycena przedsiębiorstwa, Metody statystyczne, Metody portfelowe, Metody ekspertowe, Ryzyko
Discount rate, Enterprise valuation, Statistical methods, Portfolio methods, Expert methods, Risk
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autor przedstawia i w wyczerpujący sposób opisuje metody umożliwiające wycenę przedsiębiorstwa metodami dochodowymi.Są nimi: metody statystyczne (polegające na budowaniu modeli ekonomicznych opisujących zależności pomiędzy stopą dyskontową, a parametrami modelu charakteryzującymi sytuację wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstwa wycenianego), portfelowe, kosztowe oraz eksperckie (w tej metodzie stopa dyskontowa odzwierciedla cenę kapitału wynikającą z sytuacji rynkowej). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 2. Biela A., Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Norbertinum, Lublin 2000.
 3. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, ABC, Warszawa 2000.
 4. Borowiecki R., Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, TWIGGER, Warszawa 1997.
 5. Borowiecki R., Wycena przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa - Kraków 1992.
 6. Borowiecki R., Chomątkowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 2, Metody wyceny przedsiębiorstw TWIGER, Warszawa 1994.
 7. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig-Press, Warszawa 1997.
 8. Comell B., Wycena spółek, Liber, Warszawa 1999.
 9. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 10. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Gorczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne. ODDK, Gdańsk 1996.
 11. Czekaj J., Woś M., Żamowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 13. Graham B., Mądry inwestor, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 14. Grudzewski W., Wycena firmy dla potrzeb tworzenia spółek kapitałowych, JOPM, Warszawa 1990.
 15. Janusz T., Przeździecka M., Szacowanie wartości firmy w warunkach polskich, Res Polonia, Łódź 1992.
 16. Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek R., Źróbek S., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 1, Szacowanie nieruchomości, TWIGER, Warszawa 1994.
 17. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 18. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 19. Kufel ML, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992.
 20. Kur J., Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 21. Podszywałow A., Pelc D., Wycena wartości niematerialnych i prawnych, ODDK, Gdańsk 1999.
 22. Prystupa M., Wycena mienia. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa 2000.
 23. Socha J., Zrozumieć giełdę, OLYMPUS, Warszawa 1992.
 24. Trapunski E., The Secrets of Investing In Technology Stocks. John Wiley & Sons, New York 2001.
 25. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman i A. Szablewski, Poltex, Warszawa 1999.
 26. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 27. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu