BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu
Consumer Behaviour in the Era of Postmodernism
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1129-1135, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Postmodernizm, Konsumpcja
Consumer behaviour, Postmodernism, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empirycznych rozważań na temat obserwowanych zmian w konsumpcji i wpływu tych zjawisk na zachowania konsumentów. Współczesny konsument podążając za nowymi trendami w konsumpcji, poddając się im, staje się konsumentem kapryśnym i wymagającym, ceniącym luksus i wygodę. Skupiony przede wszystkim na sobie, jest coraz bardziej mobilny tak w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Czasem bywa zagubiony, mimo że jest coraz bardziej wyedukowany i świadomy. Czyniąc z konsumpcji swój styl życia (recreational shopping) często zapada na nowy rodzaj choroby zwanej - "mallaria‖ (od angielskich określeń centr i galerii handlowych: mall, shopping mall). Prezentowane w literaturze przedmiotu opinie na temat współczesnego konsumenta w większości podtrzymują wyniki prezentowanych w tym artykule badań własnych. Poddani badaniu konsumenci dążą do "panowania nad‖ kupowanymi przez siebie dobrami. Pragną mieć udział w kreowaniu produktów, których używają. Cenią oryginalność pozwalającą wyróżnić się im spośród innych. Chcą być modni i "na czasie‖ wyrażając własne "ja‖ poprzez samodzielne próby łączenia różnych stylów i gatunków(abstrakt oryginalny)

The article is a theoretical and empirical discussion over the place and role of megatrends in consumption and the influence of these phenomena on consumers' behaviour. Contemporary consumer, following the trends, becomes a fussy and demanding customer, who appreciates luxury and convenience. Focused mostly on themselves, he or she is more and more mobile both in real and virtual world. They tend to be confused although they are more and more educated and conscious(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. F. van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001, s. 327
  2. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 95
  3. F. Bylok, Konsumeryzm jako ideologia współczesnych konsumentów, " Studia i Materiały PTZW‖, Tom 51, Bydgoszcz 2011, s. 68.
  4. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2006
  5. Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne, R. Mącik (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011
  6. J.C. Nunally, I.H. Bernstein, Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York 1994.
  7. H. Vejlgaard, Anatomia trendu, Oficyna Wolters Kluwer Biznes, Warszawa 2012, s. 103-105.
  8. B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 123-124
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu