BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Świadomość konsumentów a potrzeby ich dalszej edukacji
Consumer Awarness and Their Needs for Further Education
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1136-1140, rys.
Słowa kluczowe
Konsument, Wiedza, Informacja, Rynek
Consumer, Knowledge, Information, Market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Uwarunkowania rynkowe postawiły przed konsumentami daleko większe wymagania, dotyczące szerszego zasobu wiedzy, niezbędnej zarówno w procesie podejmowania decyzji o zakupie, jak też w zachowaniach przed i pozakupowych. Potwierdzony rezultatami badań niedobór wiedzy plasuje konsumenta w niekorzystnej sytuacji względem producenta i pośredników handlowych. Uznany za najsłabsze ogniwo rynku konsument w sposób uzasadniony oczekuje sprawniejszego niż dotychczas przekazu informacji, stanowiącego skuteczną formę edukacji konsumentów

Market conditions have brought consumers to far greater requirements connected to the wider knowledge base, which is necessary both in the process of purchase decision, as well as in behavior before and after the purchase. Confirmed by results of research knowledge deficiency puts consumers at a disadvantage relative to the manufacturer and traders. Recognized as the weakest link in the market, the consumer reasonably expects more efficient than ever before transfer of information, which is an effective form of consumer education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Wilk, Główne problemy ochrony konsumenta w Polsce i na świecie, Zeszyty Naukowe AE Katowice, Katowice 1997, Zeszyt nr 141, s. 59.
  2. F. Bylok, Między uległością a suwerennością konsumencką - zmiany w relacjach producent konsument na rynku w XXI wieku, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 25, Szczecin 2012, s. 348
  3. M. Niepokulczycka, Polityka konsumencka i ochrona konsumentów; materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych, Federacja Konsumentów, Warszawa 1998, s. 10 - 11.
  4. B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 231
  5. I. Ozimek (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 110.
  6. A. Dąbrowska, Poziom świadomości praw konsumentów osób starszych w świetle badań własnych, " Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego‖, nr 25, Szczecin 2012, s. 183.
  7. S. Makarski, Pochodzenie produktu a decyzje nabywcze konsumentów [w:] Współczesny marketing. Trendy, działania, Praca zbiorowa (red. G. Sobczyk), PWE, Warszawa 2008, s. 342.
  8. Ph. Kotler, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek?, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 44.
  9. S. Makarski, (red.), Zarządzanie marketingowo - logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opracowania nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 17.
  10. A. Baruk, Partner czy petent - rzeczywista rola współczesnego nabywcy, Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec tom 2, Warszawa 2013, s. 32
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu