BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroszkiewicz Stanisław (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ambroszkiewicz Anna (Uniwersytet Warszawski, absolwent), Faderewski Marek (Instytut Podstaw Informatyki PAN), Bartyna Waldemar (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
Tytuł
Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com
The First Steps in the Commercialization of a Research Project - the Example of Neiberia.com
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 3 (CD), s. 229-240, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Komercjalizacja, Portale internetowe, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
High-tech, Commercialization, Web portals, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Neiberia. com to prototyp portalu biznesowo-społecznościowego powstały w ramach projektu: "Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Idea portalu opiera się na społecznościach lokalnych, zarówno tych skupiających użytkowników prywatnych, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz elektronicznych rynkach, na których jedni i drudzy spotykają się i mogą dokonywać transakcji. Po zakończeniu realizacji projektu w styczniu 2013, zespół projektowy stanął przed zupełnie nowym zadaniem komercjalizacji jego wyników. Pierwszym etapem działań promocyjnych był udział w konkursach na pomysł na biznes, konferencjach dla startupów oraz prezentacjach przed potencjalnym inwestorem (pitching). Sukcesem zespołu było zakwalifikowanie się do finału konkursu "Polska Innowacyjna. Jak przeskoczyć kryzys?" organizowanego przez Instytut Wolności. Jednocześnie członkowie zespołu postanowili zwiększyć swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania finansowania, prowadzenia biznesu oraz marketingu poprzez uczestniczenie w szkoleniach tematycznych. Z doświadczenia twórców portalu Neiberia.com wynika, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń, warsztatów i konkursów są bardzo cenne a wsparcie wyłącznie finansowe projektu jest niewystarczające dla jego powodzenia komercyjnego. (abstrakt oryginalny)

Neiberia.com is a prototype business and social networking website created for the project: "New information technologies for electronic economy and information society based on the SOA paradigm" under the Operational Programme Innovative Economy. The idea of the portal is based on local communities, both focused on private users as well as small and medium-sized enterprises (SMEs) and electronic markets, where they both meet and may interact. After completion of the project in January 2013, the team faced a completely new task of commercialization of its results. The first stage of project promotion was participation in competitions for business idea, conferences for startups and pitching. The project qualified for the final of the competition "Innovative Poland. How to jump over the crisis." organized by the Institute for Liberty (Instytut Wolności). At the same time, team members decided to increase their knowledge on raising capital, running a business and marketing by participating in trainings and workshops. According to the creators of the portal Neiberia.com the knowledge and experience gained during the training sessions, workshops and competitions was very valuable and it is not sufficient for the commercial success of the project if the team is provided only with financial support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., et.al., A revision of the SOA paradigm from the e-business process perspective. A chapter in: "SOA Infrastructure Tools. Concepts and Methods", Poznan University of Economics Press 2010, s. 419-438.
  2. Ambroszkiewicz S., Brzeziński W., Cellary W., Grzech A. and K. Zieliński (Eds.): "SOA Infrastructure Tools. Concepts and Methods", Poznan University of Economics Press 2010 ISBN 978-83-7417-544-9.
  3. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, et.al., The SOA Paradigm and e-Service Architecture Reconsidered from the e-Business Perspective, F. Daniel and F.M. Facca (Eds.), LNCS 6385, pp. 256-265, 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 256-265.
  4. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., et.al., E-service architecture for the SOA based e-business, Proc. CS&P 2010.
  5. Ambroszkiewicz S., Barański M., Faderewski M., Mikułowski D., Pilski M., Terlikowski G., Elektroniczne Rynki Usług: Technologie i ich realizacje. Wydawnictwo: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60434-95-6.
  6. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Faderewski M., Kulma P., Ryżko A., et.al., Platform for development of electronic markets of sophisticated business services. In Ambroszkiewicz, S.; Brzeziński, J.; Cellary, W.; Grzech, A.; Zieliński, K. (Eds.) Service Oriented Architecture - Advanced Tools and Applications, Studies in Computational Intelligence Vol. 499, Springer, Heidelberg and New York 2013. ISBN 978-3-642-38956-6.
  7. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Mikułowski D., Pilski M., et.al., Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7837-019-2.
  8. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu