BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki
Brand Trust. Its Role and Importance
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 644-648, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Marka, Zaufanie, Konsument, Lojalność klientów
Marketing, Brand, Trust, Consumer, Customer loyalty
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia zaufania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, dotyczących marki. Marki funkcjonalne zapewniają konsumentom łatwy wybór w oparciu o przewidywalność i wiarygodność. Zakup taki nie wymaga zbyt głębokich przemyśleń. Marka jest znana i towarzyszy jej niska cena. Kiedy poziom cen zacznie wzrastać, wówczas konsument będzie poszukiwał produktu opierając się w większym stopniu na zaufaniu i niezawodności marki. Zadaniem marek symbolicznych jest zapewnienie zaufania, poprzez rozwijanie zainteresowań i oczekiwań klientów. Satysfakcja konsumentów i zaufanie do marki mają istotny wpływ na lojalność klienta. Przedsiębiorstwo musi wypracować zaufanie, potwierdzające jego rzetelność i uczciwość, co daje możliwość zdobycia przychylności i lojalności klienta.(abstrakt oryginalny)

This article aims is presentation of the role and importance of trust in marketing activities concerning brand. Functional brands give consumers an easy choice based on the predictability and credibility. This purchases do not require too deep thoughts, due to brand awareness and low price. When the price level begins to increase, the consumer will search products in based on trust and reliability of the brands. The task of the symbolic brands is to ensure trust by developing the interests and expectations of customers. Consumer satisfaction and confidence in the brand have a major impact on customer loyalty. The purpose of the company is to work out confidence, confirming the reliability and honesty, which gives the opportunity to gain the favor and loyalty.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Rudzewicz, Zaufanie - przegląd koncepcji, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 430.
 2. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 67.
 3. Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 11.
 4. I. Kędzierska, Marketing partnerski jako wstęp do partnerstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24, s. 63-72
 5. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 388.
 6. M. Machaj, Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 107.
 7. E. Rudawska, Relacje bank-klient w warunkach kryzysu finansowego, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 413.
 8. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 391.
 9. S. Fournier, Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research, "Journal of Consumer Research‖, 1998, Vol. 24, No. 4, s. 343.
 10. C. Berry, Brands Are Now Judged on What They Do, Not Say, "Marketing‖ 2003, No. 12/11, s. 18.
 11. D. Kalisz, Zarządzanie marką, "Zarządzanie zmianami‖, Biuletyn Polish Open University, nr 10 (32), Wyższa Szkoła Zarządzania, październik 2009,
 12. R. Elliott, N. Yannapoulou, The Nature of Trust in Brands: A Psychosocial Model, "European Journal of Marketing‖ 2007, Vol. 41, No. 9/10, s. 992.
 13. T. Dryl, Zaufanie jako element zarządzania marką, "Zarządzanie i Finanse‖, nr 2, t. 2, Uniwersytet Gdański, 2012, s. 43-53.
 14. B. Marciniak, Badanie satysfakcji klientów - problemy i metody badawcze, "Marketing i Rynek‖ 2000, nr 11, s. 20
 15. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna - Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2003, s. 9.
 16. Y. Kyiani, The relationship between brand trust, customer satisfaction and customer loyality, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business‖ 2012, Vol. 4, No 1, s. 490-493.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu