BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Model planowania marketingowego w przedsiębiorstwie
Marketing Planning Model in a Company
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 649-655, rys., tab.
Słowa kluczowe
Planowanie marketingowe, Przedsiębiorstwo, Marketing, Badania empiryczne
Marketing planning, Enterprises, Marketing, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przesłanki opracowania oraz założenia modelu procesu planowania marketingowego w przedsiębiorstwie. Opracowany model, który poddano weryfikacji empirycznej, wpisuje się w nurt badań, których celem jest likwidacja ograniczeń tradycyjnego, synoptycznego modelu planowania marketingowego, dominującego w literaturze marketingowej, poprzez wykorzystanie osiągnięć szkół zarządzania rozwijanych w obrębie paradygmatu zachowań strategicznych.(abstrakt oryginalny)

Conceptual framework and main assumptions for the model of marketing planning process in the company are discussed in the paper. Designed model, empirically verified, is part of the research stream directed to eliminate limitations of traditional, synoptic model of marketing planning (that predominates in marketing literature) by adoption of the achievements of management schools developed within the paradigm of strategic behavior.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 25-26
 2. G. Drummond, J. Ensor, R. Ashford, Strategic Marketing: Planning and Control, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008, s. 248.
 3. G. Hooley, T. Cox, D. Shipley, J. Beracs, K. Kolos, K. Fonfara, M. Marinov, Marketing Planning in Central and Eastern Europe, "Journal of Marketing Management‖ 1996, Vol. 12, s. 80.
 4. S. Pulendran, R. Speed, R.Widing II, Marketing Planning, Market Orientation and Business Performance, "European Journal of Marketing‖ 2003, Vol. 37, No. 3/4, s. 476-497
 5. P. Phillips, F. Davies, L. Moutinho, The Interactive Effects of Strategic Marketing Planning and Performance: A Neural Network Analysis, "Journal of Marketing Management‖ 2001, Vol. 17, s. 159-182.
 6. K. Rupik, Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013, s. 162-169.
 7. N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 379.
 8. G. Greenley, G. Hooley, J. Saunders, Management Processes in Marketing Planning, "European Journal of Marketing‖ 2004, Vol. 38, s. 933-955.
 9. B. Ardley, A Phenomenological Perspective on the Work of the Marketing Manager. An Analysis of the Process of Strategic Planning in Organisations, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2009, s. 348-368.
 10. R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE, Wrocław, 1999, s. 352-359.
 11. C. Gilligan, R. Wilson, Strategic Marketing Planning, Butterworth-Heinemann, Oxford 2009, s. 54.
 12. L. Harris, The Application of Piercy and Morgan`s Dimensions of Marketing Planning, "Management Decision‖ 1996, Vol. 34, No. 3, s. 39.
 13. S. Pulendran, R.Speed, Planning and Doing: The Relationship between Marketing Planning Styles and Market Orientation, "Journal of Marketing Management‖ 1996, Vol. 12, s. 56-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu