BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek - podejście badawcze
Matrix-Network Methods of Level Maturity Measurement of the Innovation Process and Introduction of a New Product on the Market - research approach
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 656-661, rys., tab.
Słowa kluczowe
Struktury sieciowe, Struktura macierzowa, Innowacyjność produktu, Strategia produktu, Innowacje
Network structure, Matrix structure, Product innovation, Product strategy, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji nowego podejścia badawczego, które w istotny sposób może usprawnić pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu w działalności przedsiębiorstw. Ta koncepcja pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek, wyraża określoną postawę badawczą względem procesu kreowania nowych produktów. Struktura artykułu zachowuje określoną logikę kształtowania się podejść badawczych. Należy przy tym podkreślić, że w tym ujęciu podejścia badawcze ukierunkowują prace studialne nad metodami macierzowo-sieciowymi, rozwijanymi w ramach nowego instrumentarium analitycznego. Tutaj reprezentowany jest zarys ogólny metodyki i właściwe dla nich techniki, algorytmy postępowania (metodologia w sensie pragmatycznym).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to propose a new research approach that may significantly improve the measurement of process maturity in product innovation activities in enterprises. This concept of maturity level measuring of the innovation process and a new product introduction on the market, expresses a specific research attitude with respect of new products process creating. The structure of the article retains the specific logic of the development of the research approaches. It should be noted that in terms of research approaches that guide the study work on matrix-network methods, developed in the framework of the new analytical instruments. Here is represented an overview of methodologies and techniques appropriate for them, algorithms of behavior (methodology on the pragmatic sense).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K.A. Crow, Implementing Integrated Product Development Practices: Lessons Learned, DMR Associates, 1994.
  2. K. Dooley, A. Subra, J. Anderson, Adoption Rates and Patterns of Best Practices in New Product Development, Arisona State University, 2002;
  3. I.P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
  4. 4hlberger. Business Process Modelling and Its Applications in the Business Environment, [w:] C.T. Leondes (red.), Business and Technology of the New Millennium, Kluwer, Norwell 2004;
  5. M. Chrapko, CMMI: Doskonalenie procesów w organizacji, Warszawa 2010, s. 9-10.
  6. A. Guelere Filho, H. Rozenfeld, D.Ch. Antelmi Pigosso, A.R. Ometto, improving product's environmental performance by integrating ecodesign methods and tools into a reference model for new product development, Concurrent Engineering 2007, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu