BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Tomasz
Tytuł
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2001, nr 3, s. 181-189, ryc., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Przemysł mięsny, Restrukturyzacja przemysłu spożywczego, Studium przypadku
Agri-food industry, Meat industry, Restructuring of food industry, Case study
Firma/Organizacja
Zakłady Mięsne "Nisko" S.A.
Abstrakt
W warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej ważnym zagadnieniem badawczym jest problematyka funkcjonowania zakładów przemysłu rolno-spożywczego, będących elementem bardziej złożonej całości, jaką jest gospodarka żywnościowa. Przemysł rolno-spożywczy pozostaje w niej ważnym ogniwem integrującym produkcję rolniczą i konsumpcję. Wobec powszechności występowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w strukturze przestrzennej gospodarki narodowej przemysł ten powinien być ważnym ogniwem wzrostu i modernizacji struktur regionalnych, zwłaszcza obszarów rolniczych. W obrębie tego przemysłu istotne znaczenie ma branża mięsna, której wartość produkcji sprzedanej w 1998r. stanowiła ok. 23% produkcji całego działu artykułów spożywczych i napojów oraz która zatrudniała ok. 25% osób pracujących w tym dziale przemysłu. W świetle powyższych przesłanek przedmiotem rozważań będzie proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. na tle zmian w przemyśle mięsnym w Polsce. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy właściwie przeprowadzony proces przystosowania przedsiębiorstwa do reguł gospodarki rynkowej może być czynnikiem aktywizacji rolniczej produkcji zwierzęcej w północnej części województwa podkarpackiego i tym samym rozwoju całego, zagrożonego poważnymi problemami społeczno-gospodarczymi regionu.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczak Z., 1994, Funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Krotoszynie) [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa.
  2. Bis W., 1989, XX lat Zakładów Mięsnych w Nisku, Nisko.
  3. Rachwał T., 2000, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej (w druku), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Kraków.
  4. Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa
  5. Zioło Z., 1991, Wprowadzenie [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu