BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pełka Wanda
Tytuł
Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej
Social Innovation in the Policy of the European Union
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 1, s. 1-5, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Innowacje, Innowacyjność społeczeństwa, Zatrudnienie, Polityka zatrudnienia, Wykluczenie społeczne
Social innovations, Innovations, Innovation in society, Employment, Employment policy, Social exclusion
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie innowacji społecznych jako nowego sposobu rozwiązywania problemów społecznych w krajach Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano pojęcie innowacji społecznych i ich rodzaje. Druga część odnosi się do działań na rzecz rozwoju innowacji w sferze społecznej. Omówiono bariery i perspektywy rozwoju innowacji społecznych, wskazano na rolę nowego programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych wspierającego zatrudnienie i proces włączania społecznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a social innovation as new way of resolving social problems in the EU countries. The first part of paper includes definitions and types of social innovation. The second part is related to the activities for development of social innovation in the European Union. The author discusses the barriers and perspectives for innovation development. The article argues that the EU program for employment and social innovation 2014-2020 will be the key instrument supporting employment and social inclusion process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ВЕРА (2010), Empowering people, driving change. Social Innovation in the European Union, Bureau of European Policy Advisers. European Commission, May.
 2. Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, PWN, Warszawa.
 3. European Commission (2011), Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union, Bureau of European Policy Advisers, Luxembourg.
 4. European Commission (2013a), Guide to social innovation, February.
 5. European Commission (2013b), Employment and social inclusion: Commission, welcomes agreement on new programme for Employment and Social Innovation (EaSI), Memo, Brussels 28 June.
 6. Komisja Europejska (2010), Unia innowacji - przekształcanie pomysłów w miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny, Press Releases IP/10/1288, Bruksela, 6 października.
 7. Komisja Europejska (2011), Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011) 609 wersja ostateczna.
 8. Komisja Europejska (201За), Komunikat Komisji Europejskiej Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, COM (2013)83.
 9. Komisja Europejska (2013b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Stan Unii innowacji na 2012 г.- przyspieszenie zmian, Bruksela 21 marca, COM(2013) 149 final.
 10. Mulgan G. i in. (2010), Study on social innovation, A paper prepared by the Social innovation exchange and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors.
 11. Phills J.A. (2008), Rediscovering Social Innovation, "Social Innovation Review", Stanford Graduate School of Business, Fall.
 12. Schumpeter J., (1997), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker and Humblot, Berlin.
 13. Weber M., (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu