BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Adam A. (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej)
Tytuł
Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 3 (172), s. 18-28, wykr., tab., mapy
Słowa kluczowe
Pomoc regionalna, Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Państwa członkowskie
Regional aid, Special economic zones, Subsidies granted to enteprises, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W czerwcu 2005 r. Komisja Europejska przyjęła "Plan działań w zakresie pomocy państwa. Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009", w którym określiła zasady, kryteria i propozycje zmian warunków udzielania pomocy publicznej. Komisja postuluje, aby państwa członkowskie wykorzystywały pomoc publiczną do wsparcia odnowionej strategii lizbońskiej, zgodnie z zasadami określonymi już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE). Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes zauważyła, że celem reformy zasad udzielania pomocy państwa przewidzianej w Planie działań jest przedstawienie państwom członkowskim jasnych, kompletnych i precyzyjnych zasad ramowych, aby mogły przyznawać pomoc publiczną, która przyczyni się do podniesienia spójności regionalnej i społecznej, podniesienia konkurencyjności przemysłu UE, tworzenia stałych miejsc pracy i podwyższenia jakości usług publicznych. Jednym z przykładów realizacji tej reformy jest zmiana wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej, przyjęta przez Kolegium Komisarzy 21 grudnia 2005 r. Jak już autor wskazał w artykule, zamieszczonym w poprzednim numerze, Komisja Europejska doprowadziła do zmniejszenia liczby ludności i liczby regionów objętych pomocą regionalną oraz obniżyła większość pułapów maksymalnej intensywności pomocy. W ten sposób, mimo wzrostu międzyregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju (w wyniku przyjęcia nowych państw członkowskich w 2004 r.), Komisja ograniczyła jeden z istotniejszych instrumentów wspierających rozwój regionalny. Warto zatem przeanalizować wpływ tych zmian na możliwość udzielania krajowej pomocy regionalnej w Polsce, a szczególnie na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.A. Ambroziak, Reforma warunków dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, "Wspólnoty Europejskie" nr 2(171), IKCHZ, Warszawa 2006
  2. A.A. Ambroziak, E. Kaliszuk: Warunki udzielania pomocy pubiicznej w Polsce, (w:) Polska w Unii Europejskiej, red. E.Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, tom II, IKCHZ, Warszawa 2004
  3. A.A. Ambroziak, Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE, "Wspólnoty Europejskie" nr 4-5 (150), IKCHZ, Warszawa 2004
  4. A.A. Ambroziak, Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, (w:) E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2003
  5. A.A. Ambroziak, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, "Wspólnoty Europejskie" nr 2 (1 36) i 3 (1 37), IKCHZ, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu