BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wosik Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na beneficjentów funduszy strukturalnych
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 3 (172), s. 33-40
Słowa kluczowe
Prawo zamówień publicznych, Fundusze strukturalne, Regulacje prawne, Ustawa o zamówieniach publicznych
Public Procurement Act, Structural funds, Legal regulations, Public Procurement Act
Abstrakt
W maju tego roku ma wejść w życie nowela ustawy Prawo zamówień publicznych. Sejm uchwalił ją 7 kwietnia 2006 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu. W artykule zostanie omówiony wpływ wprowadzonych zmian w przepisach ustawy na sytuację beneficjentów funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jankowska, (w:) Fundusze strukturalne Unii Europejskiej pod red. T. Kierzkowski, Warszawa 2005, s. 279
  2. "Kwalifikowalność wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich". Wytyczne. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, listopad 2004
  3. "Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Wytyczne. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2004
  4. S. Biernat, (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod red. Jana Barcza, Warszawa 2002, s. 248 i nast.
  5. P. Craig, G. de Burca EU Law Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2003, s. 202 i nast.
  6. W. Fili Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania PHARE w Polsce, "Państwo i Prawo" 2002, nr 3, s. 70 i n.
  7. Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, pod red. T. Czajkowskiego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004, s. 43
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu