BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka Kamilla
Tytuł
Wybrane problemy związane z długiem publicznym w Polsce
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 7-19, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Polityka fiskalna, Deficyt budżetowy, Papiery wartościowe, Finanse publiczne, Polityka pieniężna
Public debt, Fiscal policy, Budget deficit, Securities, Public finance, Monetary policy
Abstrakt
Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na jeden z czynników, mający wpływ w sposób bardzo istotny na politykę budżetową w Polsce, a dla którego założony cel polityki monetarnej, jak mogłoby się wydawać, nie jest korzystny. Mowa tu o długu publicznym, który w znacznym stopniu ogranicza swobodę planowania budżetu przez nasz rząd. Rosnący dług publiczny (szczególnie krajowy) stanowi duży problem dla Polski. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań publicznych jest już stałą i niezależną od rządu pozycją w wydatkach corocznie opracowywanego budżetu państwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Średniookresowa strategia finansowa, Departament Polityki Finansowej i Analiz, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
  2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 6 kwietnia 1997, art. 227, pkt. 1.
  3. Ustawa o NBP z 29 sierpnia 1997 (DzU nr 140, poz. 938, art. 3).
  4. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa 1998.
  5. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999, s. 261.
  6. DZU nr 155 poz. 1014.
  7. Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European System of National and Regional Aaccounts in the Community, ESA '95.
  8. Skarbowe papiery wartościowe, Raport roczny 1998,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu