BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musielak Magdalena
Tytuł
Operacje otwartego rynku w Polsce w latach 1993-1998
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 35-55, wykr.
Słowa kluczowe
Rynek pieniężny, Operacje otwartego rynku, Instrumenty polityki pieniężnej, Sektor bankowy, Pieniądz, Polityka pieniężna
Money market, Open market operations, Monetary policy instruments, Banking sector, Money, Monetary policy
Abstrakt
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej operacje otwartego rynku są głównym narzędziem polityki pieniężnej banku centralnego, ponieważ pozwalają bankowi centralnemu na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji na rynku pieniężnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Osiński J., Stopyra J., Płynność sektora bankowego a regulacja podaży pieniądza, "Bank i Kredyt", nr 5-6/1993.
 2. Zarządzenie Prezesa NBP nr 7/92 z 24 czerwca 1992 r. w sprawie jednolitych zasad rozrachunków międzybankowych.
 3. Zarządzenie Prezesa NBP nr A/7/92 z 17 grudnia 1992 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy NBP a bankami".
 4. Zarządzenie Prezesa NBP nr C/l/I/93 z 9 stycznia 1993 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Operacji Otwartego Rynku.
 5. Raport o stanie pieniądza w latach 1990-1994, NBP, Warszawa 1995.
 6. Stopyra J., Od 25 października inaczej, "Bank i Kredyt", nr 11/1993.
 7. Zarządzenie Prezesa NBP nr A/2/93 z 22 lipca 1993 r. w sprawie warunków emisji oraz zasad i trybu sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
 8. Raport Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 1994 roku, NBP Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, Warszawa 1995.
 9. Czechowska I. D., Bony skarbowe i bony pieniężne - analiza porównawcza, "Bank i Kredyt", nr 1 OM997.
 10. Zarządzenie Prezesa NBP nr A/l/94 z 7 lipca 1994 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży oraz zakupu przez NBP w trybie aukcyjnym papierów wartościowych od banków".
 11. Sprawozdanie z działalności NBP w 1995 roku, NBP, Warszawa 1996.
 12. Raport Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 1995 roku, NBP Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, Warszawa 1996.
 13. Zarządzenie ministra finansów nr 23 z 24 kwietnia 1995 r. w sprawie emitowania bonów skarbowych.
 14. Sławiński A., Osiński J., Polski rynek pieniężny '95, "Bank i Kredyt", nr 7-8/1996.
 15. Raport o Stanie Pieniądza w 1996 roku, NBP, Warszawa 1996.
 16. Raport Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 1996 roku, NBP Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, Warszawa 1997.
 17. Kuc A., Operacje otwartego rynku w IV kwartale 1996 r., "Bank i Kredyt", nr 5/1997.
 18. Zarządzenie Prezesa NBP nr A/l/96 z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu sprzedaży, obrotu oraz otwierania i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniężnych NBP w postaci zdematerializowanej".
 19. Zarządzenie Prezesa NBP nr A/6/96 z 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu sprzedaży, obrotu oraz otwierania i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniężnych NBP w postaci zdematerializowanej".
 20. Szpunar P., Depozyty ludności w NBP, NBP Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, niepublikowane materiały autora.
 21. Osiński J., Operacje otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego, "Bank i Kredyt", nr 6/1995.
 22. Sławiński A., Osiński J., Polski rynek pieniężny '95, "Bank i Kredyt", nr 7-8/1996.
 23. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
 24. Zarządzenie Prezesa NBP nr 7/97 z 16 października 1997 r. w sprawie rezerwy obowiązkowej banków, Dz.Urz. NBP nr 16/1997.
 25. Kasprzak R., Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego, "Bank i Kredyt", nr 5/1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu