BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latoszek Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Proczek Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Instrumenty UE wspierające wzrost innowacyjności polskich MSP : implikacja dla PO Innowacyjna Gospodarka
EU Instruments for Reiforcing the Innovativeness Growth of Polish SME : Implications for the Innovative Economy Operation Programme
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 1 (27), s. 136-158, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Programy pomocowe UE, Innowacyjność gospodarki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
EU assistance programs, Innovation economy, Small business, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013 jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Dla polskich MSP główną barierą we wprowadzaniu innowacji wciąż pozostają przede wszystkim ograniczone możliwości ich finansowania. Unia Europejska, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, uruchomiła szereg instrumentów wspierających finansowanie innowacyjności przedsiębiorstw. Polskie MSP mogą korzystać ze wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Najważniejszym instrumentem wspierającym innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw od 2007 r. są jednak środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007-2013.Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do UE jest nadal stosunkowo niski. MSP stoją zatem przed ważnym zadaniem wykorzystania w pełni środków finansowych dostępnych w ramach PO IG. Powinno to doprowadzić do zwiększenia w najbliższych latach ich innowacyjności, a co za tym idzie przyspieszenia rozwoju i podniesienia konkurencyjności firm, a także gospodarki naszego kraju. (abstrakt oryginalny)

The improvement in the level of innovation in small and medium enterprises is one of the main tasks of European Union for the 2007-2013 period. For Polish SME, the main obstacle to increasing the innovation level are still the limited possibilities of financing the developments. The meet these challenges, the EU established many instruments reinforcing the innovation projects. Polish SME can get financing from Structural Funds, the European Investment Bank and the European Investment Fund. For the period of 2007 to 2013, the main instrument for financing innovation growth in small and medium Polish enterprises are the financial means of the European Fund for Regional Development, with special attention to the Innovation Economy Operation Programme. The innovation level of Polish SME in relation to the average EU level is still relatively low. Therefore the SME should fully use the available financial support under the above Programme. That should lead to the increase in their innovation in the nearest future and contribute to their further development, as well as to increasing their competitiveness as well as that of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam, R. 2009. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 2006-2008. eGospodarka.pl, www. egospodarka.pl.
 2. Babiak, J. (red.) 2008. Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Studio EMKA.
 3. Becta, M. i T. Zima, 2009. Projekty innowacyjne: systemy wsparcia w UE. eGospodarka. pl, www.egospodarka.pl.
 4. Bieliński, J. (red.) 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, Warszawa: CeDeWu.
 5. Bojewska, B. 2009. Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości MSP w Polsce, Warszawa: SGH.
 6. European Commission 2006. European Innovation Scoreboard, Brussels.
 7. European Commission 2007. European Innovation Scoreboard, Brussels.
 8. European Commission 2008. European Innovation Scoreboard, Brussels.
 9. Gontarz, J. 2009. Nagroda dla najlepszych. Innowacyjni, nr 5.
 10. Gorynia, M. (red.) 2002. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. GUS 2009. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008. Notka Informacyjna Departamentu Przemyślu Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Warszawa.
 12. Hoffmann, T. 2009. Co słychać w PO IG? Przyspieszamy. Innowacyjni, nr 6.
 13. Jankowska, M. 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 14. Jarus, T. 2009. Pociąg ruszył. Innowacyjni, nr 1.
 15. Komisja Europejska 2008. Programy Unii Europejskiej wspierające MSP. Przegląd głównych możliwości finansowania dostępnych dla europejskich MSP, Bruksela.
 16. Kotowicz-Jawor, J. (red.) 2008. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Warszawa: INE PAN, Wyd. Key Text.
 17. Latoszek, E. (red.) 2008. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: SGH.
 18. Lewicki, A. 2008. Program ramowy CIP wsparciem finansowania rozwoju innowacyjności. Raport Specjalny. Finansowanie innowacji w Polsce, Warszawa: KPK.
 19. MRR 2007a. Dotacje na innowacje. Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa.
 20. MRR 2007b. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Warszawa.
 21. Okularczyk, M. 2008. Fundusze UE: Dotacje na innowacje, www.inwestycje.pl.
 22. Plago, B. 2004. Zachowania matych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
 23. Stachurska-Targosz, J. (red.) 2005. Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 24. Stankiewicz, M. 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 25. Sugier, A. 2009. Nowoczesne przedsiębiorstwa a strategie innowacji. eGospodarka.pl, www.egospodarka.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu