BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
System zarządzania wiedzą jako element systemu wspomagania organizacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 275-282, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania wiedzą, Systemy wspomagania zarządzania, Organizacja
Knowledge management system, Management support systems, Organisation
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego referatu jest analiza możliwości stopniowej integracji systemów zarządzania produkcją - systemu wspomagającego zarządzanie organizacją opartego o bazę danych oraz systemu wspomagania decyzji z wbudowaną bazą modeli i procedur w - docelowo - zintegrowany system zarządzania wiedzą w organizacji. Ideą wiodącą jest stworzenie systemu wspomagającego zarządzanie pozwalającego jednocześnie na automatyczne wybieranie optymalnych i zarazem najmniej ryzykownych w realizacji wariantów rozwoju produkcji. W artykule skoncentrowano się na sferze produkcyjnej, najdokładniej rozpoznanej, przeanalizowanej i odwzorowanej w postaci trzech, komplementarnych wobec siebie systemów. Ogólnie rzecz biorąc można je określić jako system bieżącego zarządzania produkcją, system analiz i prognozowania optymalnej struktury zaopatrzenia, produkcji i zbytu oraz system wyboru optymalnego wariantu rozwojowego. Pierwszy z tych systemów jest tak skonstruowany, że posiada udokumentowane późniejszymi zastosowaniami walory uniwersalne, pozwalające na zastosowanie go w wielu sferach gospodarki. W drugim - zostaje niejako odzwierciedlona - wiedza ekspertów na temat określonej, wąskiej, specyficznej branży gospodarowania. Trzecia funkcjonuje w chwili obecnej jedynie jako konkretyzowana koncepcja badawcza. Kolejne kroki konstruowania systemu polegaj ą więc na: 9 budowie - w ramach systemu informacyjnego zarządzania - ogólnego oprogramowania generacyjnego - pozwalającego modelować podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, dostosowaniu go w warstwie aplikacji do branżowego modelu informacyjnego (hipotetycznego, a później rzeczywistego), • zbudowaniu na strukturze informacyjnej przebiegu procesów odwzorowania branżowego modelu matematycznego, odzwierciedlającego procesy sterowania produkcją wraz z mechanizmem rozwiązywania go i interpretacji wskaźników ekonomicznych modelu, • budowie oprogramowania interfejsu użytkownika - pozwalającego na manipulowaniu poszczególnymi składowymi funkcji celu modelu matematycznego i części parametrów wejściowych, • zaprojektowanie i wykonanie bazy danych przejściowo pozwalającej obsłużyć przebiegi testowe modelu, • połączenie obydwu systemów w jeden system zintegrowany, ze wspólną bazą danych, z możliwością zewnętrznego wprowadzania parametrów niezbędnych dla obliczania wskaźników efektywności produkcji o dowolnej strukturze, • budowie mechanizmu transformacji informacji zawartych w modelu na wiedzę przechowywaną w systemie - de facto mechanizmu uczącego - pozwalającego na zapamiętywanie ścieżek podejmowania decyzji z przeszłości wraz z podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, ukazującymi rezultaty takich działań, • konstrukcji mechanizmu porównań rzeczywistych wariantów rozwoju z przechowywanymi wzorcami - odesłań w przypadku tożsamym bądź zbliżonym do zaszłego, trybu konsultacji w przypadku odległym od zbioru zaszłych zdarzeń, predykcji rezultatów decyzji i zagrożeń oraz zapamiętania rezultatów, • wdrożenia kolejnych etapów realizacji systemu zintegrowanego i testowania spójności współdziałania jego poszczególnych składowych elementów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielarz W.: „Informacyjne aspekty integracji systemów wspomagających zarządzanie produkcją” cz. I, w: Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1-2, Kwartalnik Naukowo-Techniczny, pod red. R. Knosali, Opole, 2001, str. 16-23
  2. Chmielarz W.: Modelowanie systemów wspomagających zarządzanie produkcją, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa, 2003, str. 139-157
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu