BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Świat, Unia Europejska i Polska 2050 : refleksje nad paradoksami futurologii
The World, the European Union and Poland in 2050 : Reflections on the Paradoxes of Futurology
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 3-13, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Teoria perspektywy, Niepewność, Rolnictwo
Economic theory, Prospect theory, Uncertainty, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule tym przedstawiono treści zawarte w opracowaniach wybranych spośród trzydziestu składających się na Biuletyn PTE, które są zbieżne z poglądami autora artykułu. Zrezygnowano z opracowań epatujących czytelnika przede wszystkim mroczną stroną obrazu przyszłości. Od czasu ukazania się książki o pułapkach myślenia wiadomo bowiem, że w warunkach niepewności ludzie podświadomie (intuicyjnie) zwracają głównie uwagę na zjawiska, które mogą im zagrozić. Może jednak przeciwdziałać temu tzw. myślenie wolne, świadomie uchylające wpływ intuicji. Wybrane z Biuletynu PTE opracowania nie dotyczą bezpośrednio rolnictwa, ale dostarczają oglądu szeroko rozumianych warunków, w jakich przyjdzie (być może) rolnictwu i gospodarce żywnościowej jako całości pozyskiwać produkty rolno-spożywcze w połowie obecnego stulecia.(fragment tekstu)

Based on selected papers from the Newsletter of the Polish Economic Society No. 2(61) from April 2013, titled "Paradoxes of the futurology of 2050", the author pictures the overall context within which Polish agriculture will operate in 2050, and encourages the study of papers in futurology. The future condition of agriculture will depend on global demographic change, climate-change related weather phenomena, the rising costs of substitutes that replace the dwindling natural resources, the evolution of the structures and ways of functioning of the European Union, and the continued growth of the national economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aulaytner J.: Jonger Randers, rok 2052. Globalna prognoza rozwoju świata. Biuletyn PTE, nr 2(61),2013a.
 2. Aulaytner J.: Pożytki z futurologii. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013b.
 3. Binswanger H.CH.: Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 4. Kahneman D.: Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina, Poznań 2011.
 5. Kleer J.: Wizja przyszłości Polski: Raport Polska 2050. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013.
 6. Kukliński A.: Procesy tworzenia regionalnej myśli strategicznej. Studium analityczno-programowe. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013a.
 7. Kukliński A.: Polonia Quo Vadis? Siedem problemów. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013b.
 8. Kundzewicz Z.W.: Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu. PWN, Warszawa 2013.
 9. Leggewie C, Welzer H.: Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
 10. Mączyńska E., Kukliński A.: Futurologia XXI wieku. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013.
 11. Wilkin J.: O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju wsi polskiej [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju (red. J. Wilkin). Fundusz Współpracy Programu Agro-Info, Warszawa 2005.
 12. Woźniak J.: Konferencje krakowskie jako forum polskiej myśli strategicznej. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013.
 13. Zuber R: Czy Unia Europejska potrafi prognozować? Globalna Europa 2020. Biuletyn PTE, nr 2(61), 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu