BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzun Włodzimierz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Tytuł
Proces transformacji gospodarstw osób prawnych w latach 1990-1996
The Transformation Process of Farms Operated by Legal Persons between 1990 and 1996
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 14-38, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Gospodarstwa rolne, Polityka dostosowawcza, Racjonalność gospodarowania, Produkcja rolna, Analiza danych statystycznych
Systemic transformations in the economy, Arable farm, Adjustment policy, Economic rationality, Agricultural production, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania przeobrażeń w sektorze gospodarstw prawnych w latach 1990-1996, a więc w okresie najbardziej zasadniczych zmian systemowych. Analiza została oparta na danych GUS i wynikach badań naukowych, głównie realizowanych w IERiGŻ oraz IRWiR PAN.(fragment tekstu)

The article analyses the changes in the sector of farms operated by legal persons between 1990 and 1996, i.e. in a period that marked the most fundamental systemic changes. The adoption and implementation of the idea of accelerating the transformation of ownership relationships in agriculture, aimed at reducing public as well as collective private ownership and instead extending and enhancing private ownership by natural persons, resulted in liquidating the production sector of State agricultural enterprises and weakening agricultural cooperatives. At the same time, the process removed the territorial barriers to the development of farms run by natural persons, which made it possible to establish farms operated by private legal persons in legal and organisational forms other than cooperatives. As a result, a very dynamic transformation process began, not only in the ownership structure of farms, but also in organisational, legal, territorial and economic structure. The paper presents changes in the entire sector of farms operated by legal persons, considering the different legal and organisational forms as well as area, and the changes in the share of those farms in the use of agricultural land, labour resources, capital resources, and in agricultural production. The paper also presents changes in the efficiency of agricultural production in farms of that sector against farms operated by natural persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce PWN, Warszawa 2002.
 2. Boczar K., Szelążak T., Wala F.: Węzłowe problemy przełomu w polskiej spółdziel czości rolniczej przy przechodzeniu do systemu gospodarki rynkowej. Fundacja im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1993.
 3. Czyszkowska-Dąbrowska J.: Efektywność gospodarowania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych [w:] Efektywność gospodarowania w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa 1991,2000 (lata 1989-1998).
 4. Dmochowska H,. Dyka S, Wąsowicz S.: Spółdzielczość polska w latach 1988-1991. Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1993.
 5. Domagalski A.: Polska spółdzielczość po 14 latach transformacji ustrojowej - raport sytuacyjny [w:] Wczoraj, dziś i jutro naszego rolnictwa. II Kongres Rolnictwa Polskiego zorganizowany przez Polską Radę Rolną pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Poznań, 4-5 czerwca 2004.
 6. Dzun W.: Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (lata 1990-2002). Wieś Współczesna, nr 1, 2004.
 7. Dzun W.: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 8. Dzun W.: PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. IRWiR PAN, Warszawa 1991.
 9. Dzun W.: Przedsiębiorstwa rolne przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 10. Dzun W.: Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2009.
 11. Gburczyk Sł.: Efektywność gospodarowania w rolnictwie [w:] Efektywność gospodarowania w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 12. Guzewicz W.: Spółdzielcze gospodarstwa rolne w warunkach gospodarki rynkowej. IERiGŻ, Warszawa 1992.
 13. Guzewicz W., Zdzieborska M., Żarska A.: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej. IERiGŻ, Warszawa 1992.
 14. Iwanek M.: Analiza instytucji własności przedsiębiorstw. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 15. Osuch D.: Efektywność ekonomiczna zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych powstałych w oparciu o majątek Skarbu Państwa (wstępne wyniki badań). IERiGŻ, Warszawa 1998.
 16. Przegląd polityki rolnej: Polska, OECD, Paryż 1995.
 17. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Wydawnictwo SGGW. AWRSP, Warszawa 2002.
 18. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy (red. nauk. H. Runowski). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 19. Reformy strukturalne PGR. Aneks 7 do raportu Strategia rolna dla Polski. Warszawa 1991.
 20. Runowski H.: Istota i cele przekształceń własnościowych w PGR [w:] Cele i metody przekształceń własnościowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1991.
 21. Strategia rolna dla Polski. Raport wspólny grupy zadaniowej Polski (EWG) Banku Światowego. Aneks 6: Spółdzielnie rolnicze. Warszawa, 27 lipca 1990.
 22. Runowski H., Ziętara W.: Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 23. Wilkin J.: Państwowe gospodarstwa rolne - teraz i w przyszłości [w:] Własność państwowa w rolnictwie - przekształcenia, problemy, perspektywy. Akademia Rolniczo--Techniczna w Olsztynie, Olsztyn 1994.
 24. Wiśniewski L., Kaprzyk Z., Krawczyk I.: Efektywność gospodarowania w państwowych gospodarstwach rolnych [w:] Efektywność gospodarowania w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 25. Woś A.: Kierunki i czynniki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 26. Woś A.: Polityka rolna w warunkach liberalizacji rynku (1990-1991). IERiGŻ, Warszawa 1991.
 27. Budynki, budowle, infrastruktura techniczna. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 28. Ciągniki, maszyny rolnicze i inne środki transportowe. GUS, Warszawa 1997.
 29. Państwowe gospodarstwa rolne w latach 1986-1991. GUS, Warszawa 1991.
 30. Przemiany agrarne. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 31. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1993. GUS, Warszawa 1994.
 32. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998. GUS, Warszawa 1999.
 33. Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa 1986-1990. GUS, Warszawa 1992.
 34. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce Ludowej. PWRiL, Warszawa 1988.
 35. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 1996. GUS, Warszawa 1998.
 36. Użytkowanie i jakość gruntów. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 37. Wyposażenie gospodarstw rolnych w środki techniczne a cele i kierunki produkcji gospodarstw rolnych. PSR 1996. GUS, Warszawa 1998.
 38. Zwierzęta gospodarskie. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu