BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żolik Małogrzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006
Implementation of LEADER+ Program in the New Member States of UE
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 131-144, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Program LEADER+, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa
LEADER+ Programme, Rural areas, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy omówiono wdrażanie inicjatywy LEADER w nowych krajach członkowskich, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Przeprowadzono charakterystyki powstałych partnerstw, analizie poddano także źródła, stopień i kierunki wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działanie. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the aspects connected with implementation of LEADER+ type measures in new member states. The work presents characteristics of new partnerships and the sources and the level of financial support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Dmitruk A., 2004. Rola Inicjatyw Wspólnotowych w wielokierunkowym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu LEADER. Pr. Nauk. KPAiM, SGGW 31, 61-78.
  2. Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1, 69-81.
  3. Ciepielewska M., 1999. Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Wspólnoty Europejskie 5(93).
  4. Hałasiewicz A., 2007. Wstęp. LEADER+ 1, 132.
  5. Hadyński J., 2006. Ekologia i środowisko w Programie LEADER. Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.
  6. Słodowa-Hełpa M., 2006. Partnerstwo: pojęcie, przedmiot, cele. W: Strategie zarządzania współpracą. Wyd. AR, Poznań (Centralna Baza Danych), Poznań.
  7. Żabińska T., 2006. Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. W: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
  8. Punkt kontaktowy LEADER+. Komisja Europejska. http://ec.europa.eu/index_pl.htm.
  9. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. www.fao.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu