BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schulz Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Badania preferencji i opinii nabywcy na przykładzie przedsiębiorstw działających na terenie Polski
Research of Preferences and Opinions of the Buyers on the Example of Companies Operating within Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 669-675, tab.
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Badanie preferencji konsumenckich, Przedsiębiorstwo
Consumer preferences, Consumer preferences research, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Badania preferencji i opinii nabywcy mają istotny wpływ na wiele strategicznych obszarów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Pomimo niewielkiego stopnia wykorzystania badań marketingowych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, zdecydowana większość menedżerów uważa, że zdobywanie wiedzy o rynku ma bardzo duże lub duże znaczenie dla rozwoju i sukcesu firmy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badań dotyczące preferencji i opinii nabywców, które posłużyły do przedstawienia praktycznych korzyści związanych z prowadzeniem tego typu badań.(abstrakt oryginalny)

The has a significant impact on many strategic areas related to enterprise management. Despite a slight degree of use of marketing research by companies operating within Poland, the vast majority of managers believe that the acquisition of knowledge about the market is very important or important for the growth and success of the company. The paper is based on the results on the preferences and opinions of the buyers, which are used to provide practical benfits of conducting this type of research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Szostka, Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Handel Wewnętrzny‖ 2011, wrzesień-październik, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 6-12.
  2. I. Escher, Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, [w:] S. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 49-63
  3. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe w przedsiębiorstwach polskich w świetle ankiety pocztowej przeprowadzonej przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 roku, [w:] Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa, PWE, 1996, s. 452-455.
  4. K. Pawlak-Kołodziejska, M. Schulz, Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny‖ 2011, wrzesień-październik, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 37-40.
  5. M. Schulz, Zakres badań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny‖ 2012, wrzesień-październik,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu