BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sempruch-Krzemińska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Design jako skuteczne narzędzie rozwoju konkurencyjności produktu i marki
Design as an Effective Tool for the Development of the Product and Brand Competitiveness
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 676-681, tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produktem, Marka produktu, Budowanie świadomości marki, Przedsiębiorstwo
Product management, Product brand, Branding, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W świecie hiperkonsumpcji design jest jednym z najbardziej potrzebnych przejawów ludzkiej kreatywności. Design we współczesnym rozumieniu - jako pojemna i dynamiczna kategoria, wykraczająca daleko w obszary biznesu, przemysłu, sztuki, nauk humanistycznych, polityki, a nawet filozofii. Jako działalność intelektualna, specyficzny rodzaj rozwiązywania problemów społecznych i projektowych. W takim szerokim rozumieniu design generuje wartość dodaną w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie designu, jako strategicznego narzędzia służącego budowaniu konkurencyjności produktu i marki.(abstrakt oryginalny)

In the world of hyper consumption design is one of the most needed manifestations of human creativity. Design in the modern sense - as capacious and dynamic category, which goes far in the areas of business, industry, the arts, humanities, politics, and even philosophy. As an intellectual activity, a specific type of social problem-solving. In this broad meaning design generates added value in many areas of the company. The purpose of this paper is to present design as a strategic tool for building the competitiveness of the product and the brand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Bochińska, J. Ginalski, Ł. Mamica, A. Wojciechowska, Design Management. Zarządzanie wzornictwem, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2010, s. 11.
  2. I. Zmyślony, Design wszędzie, "Rzeczpospolita‖, 13.01.2013
  3. P. Rojek-Adamek, G. Gawron, O designie w Województwie Śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych, Zamek Cieszyn w ramach projektu Design Silesia, Cieszyn 2011, s. 13.
  4. K. Best, Design Management Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 6.
  5. Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 122.
  6. Th. Lockwood, Design Value: A Freamework for Measurement, [w:] Th. Lockwood, Th. Walon, Building Design Strategy. Using Design to Achieve Key Business Objectives, Allworth Press, New York, 2008, s. 3-12;
  7. D. Sudjic, Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013, s. 5. 11 J. Kall, Solna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 16.
  8. N. Minvielle, M. Mars, Design&Brand: Managing the Relationship, [w:] E. Bohemia, J. Liedtka, A. Rieple, Leading Innovation through Design. 2012 International Design Management Reasearch Conference, s. 239-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu