BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzeń Justyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Studia przypadków w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką
Case studies in confrontation of economic theories with practice
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 73-80, bibliogr. poz. 9
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Metodologia badań, Metody badawcze
Case study, Research methodology, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule w zwięzły sposób zilustrowano współczesne oczekiwania wobec ekonomistów, których teorie powinny znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Przedstawiono rolę metody studiów przypadku w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką. Wskazano podstawowe zasady jej prawidłowego stosowania, konstruowania i generalizowania wniosków na jej podstawie. W artykule przedstawiono także główne wady i zalety "tradycyjnych" metod badawczych sprawdzających teorię poprzez empiryczne zastosowanie wniosków, jak eksperyment, ankieta, analiza źródłowa i historyczna. (abstrakt oryginalny)

This article presents, in a very brief way, contemporary expectations towards economists, whose theories should find practical implementation in a business world. It treats about the role of case studies in confrontation of economic theo- ries with practice. The study describes main principles of case studies imple- mentation, construction and generalization of conclusions based on them. The article also shows main advantages and disadvantages of "traditional" research methods confronting theories with practice through empirical implementation of results, like experiment, survey, source and historical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cook, T.D., Campbell, D.T., Quasi - experimentation: Design and analysis issues for fields settings, Rand McNally, Chicago 1979.
  2. Eisenhardt, K.M., Building Theories from Cases, "The Academy of Management Review" 1989, Vol.14, No 4.
  3. Hillebrandt B., Kok R.A., Biemans, W.G., Theory - Testing Using Case Studies, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol 30.
  4. Jabłonowska L., Metoda przypadku w zapewnieniu jakości kształcenia menedżerów, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2011, nr 1(19) styczeń-marzec.
  5. Lakatos I., Renesans empiryzmu we współczesnej filozofii matematyki?, w: Współczesna filozofia matematyki, red. R. Murawski, PWN, Warszawa 2002.
  6. Lijphart A., Comparative politics and the comparative method, "American Political Science Review" 1971, 65.
  7. Nissen S., The Case of Case Studies: On the Methodological Discussion in Comparative Political Science, "Quality & Quantity" 1998, Vol. 32.
  8. Popper, K.R., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 2002.
  9. Yin, R., Case Study Research, CA: Sage Publications, Beverly Hills 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5752
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu