BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Paulina (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województw podkarpackiego i małopolskiego o dużym rozdrobnieniu agrarnym
Spatial Diversity of Social and Economic Development of the Districts of Subcarpathian and Lesser Poland Voivodeships with High Land Fragmentation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 159-164, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne, Zróżnicowanie przestrzenne
Social economic development, Regional development, Regional diversity, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie, Województwo małopolskie
Podkarpackie Voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województw charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem agrarnym. Badania prowadzono łącznie w 40 powiatach województw podkarpackiego i małopolskiego. Badania wykazały, że do barier rozwoju społeczno-gospodarczego badanych województw należą w głównej mierze stan lokalnej gospodarki i jakość życia lokalnych społeczności. Układ przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego może sugerować istnienie oddziaływania uwarunkowań przyrodniczych na kierunki rozwoju w badanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The aim of research was to assess spatial diversity of social and economic development of the districts of Lesser Poland and Subcarpathian Voivodeship, characterized by the highest land fragmentation in Poland. The studies showed that barriers of social and economic development of the examined Voivodeships are mainly condition of local economy and quality of life of the local communities. Structure of spatial diversity of social and economic development can suggest the existence of impact of natural conditions on the directions of development of area of research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Janulewicz P. 2012: Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] B. Borkowski, K. Kukuła (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Warszawa.
 2. Bank Danych Lokalnych. 2010-2013: GUS, http://stat.gov.pl.
 3. Bożek J., Bogocz D. 2012: Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1/20.
 4. Brodziński Z. 2011: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Duczkowska-Piasecka M. 2001: Zarządzanie rozwojem w skali lokalnej i regionalnej - budowa strategii, [w:] M. Duczkowska-Piasecka (red.), Strategie rozwoju obszarów wiejskich - zarządzanie projektami Unii Europejskiej, Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 6. Eurostat. Statistics by theme, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 10.07.2013.
 7. Górny A., Kaczmarczyk P. 2003: Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Kowalewska M.D. 2012: Wybrane determinanty kształtowania się kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Kupiec L. 1993: Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok.
 10. Rosner A. 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Sikorska A.M. 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Projekt badawczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu