BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Litwińczuk Zygmunt (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Grodzicki Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Barłowska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Florek Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ genotypu i rodzaju mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego
Effect of Genotype And Muscle Type on Fatty Acids Profile and Cholesterol Content in Meat of Young Slaughter Cattle
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 4 (83), s. 175-184, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Produkcja żywności, Badanie żywności, Właściwości zdrowotne produktu, Mięso wołowe
Food, Food commodities, Food production, Food research, Health properties of the product, Beef meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Materiał badawczy stanowiły próby pobrane z mięśnia najdłuższego grzbietu (z odcinka lędźwiowego - m. longisimus lumborum) oraz mięśnia półścięgnistego uda (m. semitendinosus) z 46 tusz buhajków w wieku ok. 18 miesięcy. Zwierzęta reprezentowały dwa genotypy: rasę polską holsztyńsko-fryzyjską odmiany czarno-białej (21 sztuk) oraz mieszańce od krów cb i po buhajach rasy limousine (25 sztuk). Wykazano istotny wpływ (p<0,01) genotypu na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), proporcję PUFA/SFA oraz zawartość CLA. Istotnie wyższy udział kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA) stwierdzono w mięśniu m. semitendinosus obu analizowanych genotypów. Nie wykazano istotnego wpływu genotypu na zawartość cholesterolu ogólnego, natomiast na jego zawartość istotnie wpływał rodzaj mięśnia. Wyższy poziom cholesterolu stwierdzono w mięśniu m. longissimus lumborum w porównaniu z m. semitendinosus. Istotne interakcje genotyp x rodzaj mięśnia stwierdzono jedynie w przypadku zawartości kwasu C18:2 i C18:4 oraz udziału PUFA i proporcji PUFA/SFA.(abstrakt oryginalny)

The research material consisted of samples collected from musculus longissimus lumborum and musculus semitendinosus muscles taken from 46 carcasses of ca. 18 month old young bulls. The animals represented two following genotypes: Polish Holstein-Friesian breed of Black and White variety (21 animals) as well as crossbreeds from Black and White cows and Limousine sires (25 animals). A significant (p < 0.01) effect of the genotype was found on the percentage of PUFA, the PUFA:SFA ratio, and the CLA content. A significantly higher percentage of SFA was determined in the musculus semitendinosus of the two analyzed genotypes. It was proved that the genotype had no significant impact on the total content of cholesterol, which, however, was significantly impacted by the muscle type. A higher content of cholesterol was found in the longissimus lumborum muscle compared to the semiten- dinosus muscle. Significant interaction between genotype and muscle type were found only in the case of C18:2 and C18:4 acids, the PUFA content, and PUFA to SFA ratio.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfaia C.M.M., Ribeiro V.S.S., Lourenco M.R.A., Quaresma M.A.G., Martins S.I.V., Portugal A.P.V., Fontes C.M.G.A., Bessa R.J.B., Castro M.L.F., Prates J.A.M.: Fatty acids composition, conjugated linoleic acids and cholesterol in beef from crossbreed bullocks intensively produced and from Alentajena purebreed bullocks reared according to Carnalentajena-PDO specifications. Meat Sci., 2006, 72, 425-436.
 2. Brisson G.J.: Dietary fat and human health. Rec. Adv. Anim. Nutr., Haresign W. I Cole D.J.A. (eds), Butterworths, Boston, 1986, pp. 3-24.
 3. Chung K.Y., Lunt D.K., Choi C.B., Chae S.H., Rhoades R.D., Adams T.H., Booren B., Smith S.B.: Lipid characteristics of subcutaneous adipose tissue and m. longissimus thoracis of Nagus and Wagu steers fed to US and Japanease endpoints. Meat Sci., 2006, 73, 432-441.
 4. Costa P., Roseiro L.C., Bessa R.J.B., Padilha M., Partidário A., Marques de Almeida J., Calkins C.R., Santos C.: Muscle fiber and fatty acids profiles of Mertoleng-PDO meat. Meat Sci., 2008, 79, 502-512.
 5. De Smet S., Raes K., Demeyer D.: Meat fatty acids composition as affected by fatness and genetic factors. A review. Animal Res., 2004, 53, 81-98.
 6. De Smet S., Webb E.C., Claeys E., Uytterhaegen L., Demeyer D.I.: Effect of dietary energy and protein levels on fatty acid composition of intermuscular fat in double-muscled Belgian Blue bulls. Meat Sci., 2000, 56, 73-79.
 7. Domaradzki P., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A.: Wpływ przechowywania zamrażalniczego na właściwości fizykochemiczne mięsa wołowego pakowanego próżniowo. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 7 (77), 117-126.
 8. Eichhorn J.M., Coleman L.J., Wakayama E.J., Blomquist G.J., Bailey C.M., Jenkins T.G.: Effect of breed type and restricted versus ad libitum feeding on fatty acid composition and cholesterol content of muscle and adipose tissue from mature bovine females. J. Anim. Sci., 1986, 63, 781-794.
 9. Enser M., Hallett K.G., Hewitt B., Fursey G.A.J., Wood J.D., Harrington G.: Fatty acid content and composition of UK beef and lamb muscle in relation to production system and implications for human nutrition. Meat Sci., 1998, 49, 329-341.
 10. Florek M., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T., Skałecki P.: Wartość odżywcza mięsa z lędźwiowej części mięśnia najdłuższego i półścięgnistego uda młodego bydła rzeźnego. Med. Wet., 2007, 63 (2), 242-246.
 11. Follch J.M., Less M., Sloane-Stanley G.H.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509.
 12. Garacia P.T., Pensel N.A., Sancho A.M., Latimori N.J., Kloster A.M., Amigone M.A., Casal J.J.: Beef lipids in relation to animal breed and nutrition in Argentina. Meat Sci., 2008, 79, 500-508.
 13. Grodzki H., Orłowska O., Kraszewska A.: The influence of a cattle breed on chemical composition of meat and fatty acids content. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2001, 10/51, 3 (S), 113-115.
 14. Gwiazda S., Pisula A.: Prozdrowotne tendencje w przetwórstwie mięsa. Gosp. Mięs., 2006, 2, 13-18.
 15. Jaturasitha S., Norkeaw R., Vearasilp T., Wicke M., Kreuzer M.: Carcass and meat quality of Thai native cattle fattened of Guinea grass (Panicum maxima) or Guinea grass-legume (Stylosanthes guianensis) pastures. Meat Sci., 2009, 81, 155-162.
 16. Jimenez-Calmenero F., Carballo J., Cofrades S.: Healthier meat and meat products: their role as functional foods. Meat Sci., 2001, 59, 5-13.
 17. Lengyel Z., Husvéth F., Polgár P., Szabó F., Magyar L.: Fatty acid composition of intramuscular lipids in various muscles of Holstein-Fresian bulls slaughtered at different ages. Meat Sci., 2003, 65, 593-598.
 18. Morris C.A., Kirton A.H., Hogg B.W., Brown J.M., Mortimer B.J.: Meat composition in genetically selected and control cattle from a serial slaughter experiment. Meat Sci., 1995, 39, 427-435.
 19. Orellanna C., Pena F., Garcia A., Perea J., Martos J., Domenech V., Acero R.: Carcass characteristics, fatty acids composition, and meat quality of Cirollo Argentino and Bradford steers raised on forage in a semi-tropical region of Argentina. Meat Sci., 2009, 81, 57-64.
 20. Piironen V., Toivo J., Lampi A.M.: New data for cholesterol contents in meat, fish, milk, eggs and their products consumed in Finland. J. Food Comp. Anal., 2002, 15, 705-713.
 21. PN-EN ISO 5508:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 22. PN-EN ISO 5509:2001. Oleje i tłuszcze zwierzęce. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 23. Pospiech E., Borzuta K.: Rola surowca w kształtowaniu właściwości i jakości surowców mięsnych. Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. Wyd. AR Poznań, 1999, ss. 75-83.
 24. Rule D.C., Broughton K.S., Shellitio S.M., Maiorano G.: Comparison of muscle fatty acids profiles and cholesterol concentrations of bison, beef cattle, elk and chicken. J. Anim. Sci., 2002, 80, 1202-1211.
 25. Rule D.C., MacNeil M.D., Short R.E.: Influence of sire growth potential, time on feed, and growing - finishing strategy on cholesterol and fatty acids of the ground carcass and longissimus muscle of beef steers. J. Anim. Sci., 1997, 75, 1525-1533.
 26. Schaefer E.J.: Lipoproteins, nutritions and disease. Am. J. Clin. Nutr., 2002, 75, 191-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu